Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AMERIKA by Mind Map: AMERIKA

1. SJEVERNA AMERIKA -ANGLOAMERIKA

2. JUŽNA AMERIKA-LATINSKA AMERIKA

3. GRANICA:PANAMSKA PREVLAKA

4. 4.RELJEFNE CJELINE:1.KANADSKI ŠTIT I VISOČJA-NAJSTARIJI DIJELOVI KONTINENTA,2.GORJE APALAČI,3.KORDILJERI-MLADE ULANČANE PLANINE4.VELIKE RAVNICE

5. NAJVEĆA JEZERA:SJEVERNA AMERIKA-VELIKA JEZERA,JUŽNA AMERIKA:TITICACA

6. Klima i biljni svijet Tropska Amerika: - u Amazoniji su tropske kišne šume (prašume) – zovu se SELVA - obilježja: život na katovima; svakodnevne kiše - sjevernije i južnije od polutnika su savane: zovu se CAMPO (portugalski) ili LLANO (španjolski) - pustinje su oko obratnica (Atacama, Sonora, pol. California…), polupustinje i stepska klima - uragan (hariken): je tropski ciklon u tropskom podneblju Atlantika Područje središnjih ravnica: - prevladava umjereno topla klima - reljef jako utječe na klimu – Kordiljeri priječe prodor vlažnog zraka u unutrašnjost koja je vrlo suha (znači stepska i pustinjska klima) - pampa je stepa u J. Am. - prerija je stepa u Sj. Am. - tornado – vrtložni vjetar razorne snage Hladni sjever Amerike: - vlažna snježno-šumska klima, biljna zajednice su tajge (crnogorične šume); nema je na prostoru Južne Amerike zbog nedostatka kopna - polarne klime su na krajnjem sjeveru (to je klima tundre i vječnog mraza)

7. STANOVNIŠTVO:STAROSJEDIOCI:INDIJANCI,INUITI I ALEUTI.

8. DOSELJAVANJE:EUROPLJANI 19.ST,.NAJVEĆE DOSELJAVANJE POTKRAJ 19. I POČETKOM 20.ST.

9. NAJPRIVLAČNIJE AMERIČKE USELJENIČKE ZEMLJE:SAD I KANADA

10. JEZICI:ANGLOAMERIKA:ENGLESKI JEZIK,LATINSKA AMERIKA:ŠPANJOLSKI I PORTUGALSKI.

11. GOSPODARSTVO:ANGLOAMERIKA-VISOKORAZVIJENA,NAJVEĆI PROIZVOĐAČ I IZVOZNIK HRANE,INDUSTRIJSKI NAJRAZVIJENIJE ZEMLJE SAD I KANADA,LATINSKA AMERIKA:SLABO RAZVIJENA,VANJSKI DUGOVI,PROBLEM BRZ PORAST STANOVNIŠTVA,VAŽAN TRŽIŠNI UZGOJ TROPSKIH PLANTAŽNIH KULTURA:SOJE,ŽITARICA I GOVEDA.

12. SAD:jedna od vodećih zemalja svijeta,svjetska gosp.i politička velesila,glavni preduvjeti su prirodna bogatstva,povoljan položaj i demok. i stabilno društvo.Najvažnija proizvodnja i izvoz.Službeni jezik:engleski.

13. KANADA:druga po veličini zemlja svijeta i najveća američka zemlja.Službeni jezik:engleski i francuski.Prirodna bogatstva:ruda,plodno tlo prerije,vode i šume.Stanovništvo živi na jugu,ostalo je nenastanjeno.Najvažniji plovni put za SAD I Kanadu St.Lawrence-Velika jezera.

14. MEKSIKO:sjever Južne Amerike.Meksička visoravan-glavnina zemlje.Stanovništvo:mestici.Bogat rudama,među najvećim svjetskim proizvođačima i izvoznicima nafte.Turistička zemlja.

15. BRAZIL:najmnogoljudnija zemlja Latinske Amerike i najveća.Jugoistočno priobalje je najrazvijeniji dio Brazila.Najveći gradovi:Sao Paulo i Rio de Janeiro.Brazilsko gospodarstvo je vrlo jako ali je zemlja siromašna.

16. ARGENTINA I ČILE:druga po veličini zemlja Latinske Amerike.Bijelo stanovništvo.Četiri glavne regije:Ande,sjeverne nizine,Pampa i Patagonija.Argentina je svjetski važan izvoznik pšenice,soje i govedine.Čile je najveći svjetski proizvođač i izvoznik bakra.Čile se dijeli na tri regije:sjeverni,srednji i južni Čile.

17. ŽIVOTINJSKI SVIJET:Budući da je Južna Amerika spojena sa Sjevernom Amerikom, mnoge su životinje prešle na sjeverni kontinent, a za oledbe bile su potisnute natrag u južnije krajeve ili u Južnu Ameriku. Odatle velik broj vrsta (osobito sisavaca) srodnih (ili iste vrste) s europskima ili azijskima, odnosno južnoameričkima, a manji broj endemičnih. – Na području Sjeverne Amerike od sisavaca žive: jelen (kanadski i bjelorepi), los , sob karibu, bizon (samo u zaštićenim područjima), ovce, svinje, dabar, bizam, zečevi, zviždar, vjeverice, vidra, vukovi (sivi i bijeli), kojot, lisice, kune, žderonja (gorska kuna), medvjedi (mrki, američki crni, grizli, sjeverni), ris i šišmiši. Za Sjevernu Ameriku karakteristične su: zemnorovke , zvjezdokrtine , smrdljivci , američki jazavac, puma, bisagaši (štakori kesičari), svisci, skočimiš i dikobraz.i

17.1. NAJVEĆE RIJEKE:SJEVERNA AMERIKA-MISSISSIPPI,JUŽNA AMERIKA-AMAZONA