Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. blended learning

1.1. hatékony szókincs elsajátítás

1.2. problémamegoldó készség fejlesztése

1.3. nyelvvizsgára való felkészülés

2. címkézés

2.1. logikai rendezés kialakítása

2.2. lényegkiemelés

2.3. témakörönkénti csoportosítás

3. google doc.

3.1. diákok feltölthetik órai füzetük taratalmát

3.2. csoportmunka

3.3. matekházi különböző megoldásai közzétehetők

4. interaktív tábla

4.1. geometriai szerkesztések, térbeli ábrázolások

4.2. idegennyelvű nyelvtani tesztek kitöltése

4.3. idegenszavak gyakorlása

5. kollaboratív tanulás

5.1. jobb képességű tanulók segíthetik a gyengébbeket

5.2. nyelvtanulásban hatékonyabb

5.3. csapatmunka, együttműködés képességének fejlesztése

6. konnektivizmus

6.1. matematikai fogalmak logikai kapcsolatba hozhatók

6.2. témakörök szemléletesen felépíthetők

6.3. szókincsfejlesztés szavak szinonímáival

7. mobil tanulás

7.1. tananyag hétköznapi életbe való átültetése

7.2. témakörök többféle megközelítésben tárgyalhatók

7.3. érdekesebbé, színesebbé tehető a száraz tananyag

8. Microsoft Touch Pack

8.1. gördülékeny és gyors megoldások

8.2. változatos tevékenységek

8.3. egyszerű kezelhetőség

9. multitasking

9.1. koncentráció megosztása

9.2. figyelem ébren tartása

9.3. gyorsabb munkavégzés

10. okostelefon

10.1. letölthető matematikai programok

10.2. online szótárazás

10.3. könnyen elérhető képletgyűjtemény

10.4. korszerű számológép

11. online fogalomtérképek

11.1. logikai rendezés

11.2. áttekinthetőség

11.3. tanulást megkönnyítő, átlátható jegyzet készítése

11.4. másokkal is megosztható segédanyagok

12. online játékok

12.1. szórakoztató logikai feladatok

12.2. billentyűhasználat fejlesztése

12.3. koncentráció javítása

12.4. idegennyelv gyakorlása

13. Realika

13.1. interaktív természettudományos tananyagok

13.2. tanulói feladatok nyomon követése

13.3. feladatmegoldások helyességének ellenőrzése

13.4. komplett matematikai leckék

14. social bookmarking

14.1. matematikai/német nyelvű honlapok kategorizálása

14.2. témakörönkénti rendezés

14.3. összeállított listák megosztása

15. Wikipédia és Wiki-k

15.1. átfogó, tömör tananyagok elérése

15.2. esetlegesen előforduló hibák korrigálásának lehetősége

15.3. összevetése hiteles forrású szakirodalommal

16. varázstoll

16.1. szerkesztések gyors, egyszerű javítása

16.2. szerkesztett térbeli alakzatok megjelenítése

16.3. geometriai ábrák létrehozása

17. virtuális tanulási környezet

17.1. tananyag elérésének megkönnyítése

17.2. átlátható feladatok

17.3. szükséges ismeretek kényelmes elsajátítása

18. digitális könyvjelzők

18.1. kedvelt vagy hasznosnak minősülő oldalak megjelölése

18.2. gyakran használt oldalak gyors elérése

18.3. a jövőben hasznosnak vélt oldalak összegyűjtése

19. e-Book

19.1. kötelező tananyag/tankönyv mellett kiegészítő szerep

19.2. segédanyagokhoz való hozzáférés

19.3. gyakorló nyelvkönyvek széles választéka

20. e-Learning

20.1. szorgalmi házi feladat feltöltése és megoldásának benyújtása

20.2. szórakoztató matematikai feladatok

20.3. heti bontásban tananyag rendszerezése

20.4. ellenőrző tesztek

21. podcasting

21.1. tanóráról készült videó feltöltése

21.2. oktatófilmek megosztása

21.3. tanóra elemzése

22. projekt

22.1. önálló témafeldolgozás egy matematikai témakörből

22.2. idegennyelű fogalmazási feladatok

22.3. kutatási feladatok, logikai felépítés

23. LLL paradigma

23.1. matematikai ismeretek alkalmazása

23.2. nyelvismeret bővítése

23.3. szakmai nyelvvizsga megszerzése

23.4. sokrétű tájékozottság

24. digitális írástudás

24.1. látványos, praktikus kivitelezésű elektronikus feladatok

24.2. gyors, egyszerű programozási feladatok

24.3. matematikai programok kezelése

25. prezi

25.1. szemléletes kiselőadások tartása

25.2. összetett, többlépcsős matematikai feladatok megoldásának szemléltetése

25.3. német nyelvű prezentáció készítése adott témakörbn