Komunikacja interersonalna z elementami retoryki

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Komunikacja interersonalna z elementami retoryki by Mind Map: Komunikacja interersonalna z elementami retoryki

1. Dyskusja to rozmowa mająca na celu wymianę poglądów, poparta argumentami

2. Retoryka – sztuka budowania artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, nauka o niej, refleksja teoretyczna, jak również wiedza o komunikacji słownej, obrazowej i zachowawczej pomiędzy autorem wypowiedzi a jej odbiorcami.

3. Poprawna dyskusja charakteryzuje się:

3.1. Wysłuchanie zadania drugiej strony

3.2. Przegląd i porównanie informacji w celu wyciągnięcia wniosków

3.3. Fakty są ważnym elementem dyskusji

3.4. Podstawą rozumowania jest informacja

3.5. Odróżnianie opinii od faktu

3.6. Odpowiednie przygotowanie do dyskusji

3.7. Pokreślenie co łączy uczestników dyskusji

3.7.1. Aby przekonać drugiego uczestnika do swojego stanowsika

3.7.2. Dać się przekonać i głośno się przyznać, że jest jest się przekonanym to nie wstyd

3.8. Prawda nie jest czarno-biała

4. Cechy źle prowadzonej dyskusji

4.1. Strony interesują się wzajeminie słabymi punktami

4.2. Dyskusja nierzeczowa, prowadzi do spierania się opinii i wytykania błędów

4.3. "Atakowanie" cudzych przekonań

4.4. Używanie różnych znaczeń danego słowa

4.4.1. Utrudnienia w komunikacji

5. Dyskusja nie ma sensu gdy

5.1. Np. Dyskusja na temat wszystkich włochów, gdy jedna osoba poznała Włocha na festiwalu młodzieży, a druga "zna" Włochów z filmów

6. Typy stawianych zarzutów dyskutantom

6.1. Niewłaściwe posługiwanie się słowami

6.2. Chaos wypowiedzi

6.3. Schodzenie z tematu

6.4. Niezrozumiałość

6.4.1. np, Używanie zbyt trudnych słów dla drugiego rozmówcy

6.5. Przemilcznenia

6.6. Pochopność

6.6.1. daleko idące uogólnienia

6.7. Błędy logiczne w wypowiedzi

7. Kto powinien prowadzić dyskusje

7.1. Osoba cierpliwa

7.2. Posiadająca wiedzę na temat prowadzonej dyskusji

7.3. Szanująca cudze poglądy

7.4. Zachowująca kulturę wypowiedzi

7.5. Sprawiedliwa

8. Indywidualne style komunikowania

8.1. Ekpresywność - wysiłek jaki dana osoba podjemuje, aby kontrolować własne emocje i myśli

8.2. Asertywność - wysiłek jaki dana osoba podejmuje, aby wpłynąć na innych kontrolować myśli i działania innych osób.

9. Cztery indywidualne style komunikowania

9.1. Dyrektywny - wysoka asertywność, niska ekpresywność

9.1.1. Silne strony

9.1.1.1. Przechodzi do sedna sprawy

9.1.1.2. W jego mowie czuje się siłę

9.1.1.3. Utrzymuje kontakt wzrokowy

9.1.1.4. Prezentuje się z pozycji siły

9.1.2. Słabe strony

9.1.2.1. Kiepski słuchacz

9.1.2.2. Niecierpliwy

9.1.2.3. Nie zważa na rady

9.1.2.4. Lubi się kłócić

9.2. Afektywny - wysoka asertywność, wysoka ekpresywność

9.2.1. Silne strony

9.2.1.1. Przekonywujący

9.2.1.2. Dobrze opowiada historie

9.2.1.3. Koncentruje się na całości sprawy

9.2.1.4. Mówiąc odwołuje się do motywacji

9.2.2. Słabe strony

9.2.2.1. Nie słucha szczegółów

9.2.2.2. Przesadza

9.2.2.3. Uogólnia

9.2.2.4. Może byc zbyt dramatyczny

9.3. Uważający - niska asertywność, wysoka ekpresywność

9.3.1. Silne strony

9.3.1.1. Potrafi dobrze słuchać

9.3.1.2. Dobry doradca

9.3.1.3. Wypowiedziami wspiera innych

9.3.1.4. Budzi zaufanie

9.3.2. Słabe strony

9.3.2.1. Unika konfliktów

9.3.2.2. Zbyt wyrozumiały

9.3.2.3. Zatrzymujący opinie dla siebie

9.3.2.4. Przecania emocje

9.4. Analityczny - niska asertywność, niska ekpresywność

9.4.1. Silne strony

9.4.1.1. Precyzyjnie prezentuje pomysł

9.4.1.2. Koncentruje się na faktach

9.4.1.3. Kompetetny w wypowiedziach

9.4.1.4. Posiada dobrze zorganizowane miejsce pracy

9.4.2. Słabe strony

9.4.2.1. Zbyt koncentruje się na szczegółach

9.4.2.2. Obawia się ujawnić emocje

9.4.2.3. Może być dosadny

9.4.2.4. Mowa jego jest bardzo zróżnicowana

10. Składowe stylu komunikowania się

10.1. Komounikaty werbalne

10.1.1. To co mówimy

10.2. Formalne aspekty mowy

10.2.1. To jak mówimy

10.3. Komunikaty niewerbalne

10.3.1. Język ciała

10.4. Przestrzeń osobista