Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT by Mind Map: IKT

1. felhő

1.1. online képtárhelyek létrehozása (pl. kirándulásról, kísérletről, osztályképekről)

1.2. bárhonnan elérhető dokumentumok, alkalmazások (nem kell otthon lenni a saját számítógépnél a munkához)

1.3. csoportmunkát online lehet végezni

2. digitális bennszülöttek

2.1. közösségi oldalak és internet használata természetes nekik, erre építhet a tanár

2.2. néha túl sok időt töltenek egyedül a gép előtt, jó olyan feladatokat adni nekik, amihe ki kell mozdulni, összeülni

2.3. gyorsan tanulnak meg új IKT alkalmazásokat, nyitottak az újításokra

3. digitális bevándorlók

3.1. tanárként nem szégyen a "digitális bennszülöttektől" tanulni

3.2. nem baj, ha nem megy minden rögtön, egy-egy újabb alkalmazás elsajátításával fokozatosan tágul a digitális világ

3.3. a "bevándorlás" időigényes folyamat, időt és lehetőséget kell adni az eszközök gyakorlására is

4. digitális szakadék/esélyegyenlőtlenség

4.1. nem lehet olyan feladatot értékelésre adni, amire nincsenek meg mindenkinek a technikai, anyagi feltételei (ez a szakadék növeléséhez vezetne)

4.2. az iskolában jó lenne kialakítani egy szabadon használható számítógépes termet

4.3. a digitális szakadék áthidalása közvetlenebbé teheti a tanár/diák kapcsolatokat is

5. konnektivizmus

5.1. közösségi oldalakon, google csoportban, blogokon keresztül vagy személyes e-mail írásával is kapcsolatba kerülhetünk egymással, a tanár-diák-szülő kommunkikáviónak ez rengeteg lehetőséget ad (pl. egy google csoport létrehozása az osztály diákjainak, szüleinek)

5.2. a résztvevők egyenrangú partnerek: ugyanúgy joguk van megosztásra, kommentek írásátra, véleméynezésre, szerkesztésre, az információ mindenkihez eljut pl. az osztálykirándulás ötletek gyűjtésekor

5.3. közösen, egyszerre szerkeszthető dokumentumok, prezentációk, gondolattérképek

6. virtuális valóság

6.1. internetbiztonság

6.1.1. informatikaórán tanulni kéne pl. tűzfalról, spamakről, vírusirtókról

6.1.2. osztályfőnöki óra témája is lehetne a biztonságos internetezés

6.1.3. fontos, hogy kijelentkezzünk mindig az internetes oldalakról

6.2. online viselkedéskultúra

6.2.1. tanári feladat a kultúrált internetes viselkedés közvetítése (pl. közösségi oldalon)

6.2.2. erőszak, zaklatás is előfordulhat diákok között interneten, ha a tanár is jelen van a felületen, kisebb az esélye

6.2.3. osztályfőnöki óra téma: az online etikett

6.3. oversharing

6.3.1. pl. ha online közösségi oldalakon a diákok megjelölik érdeklődési körüket, akkor a tanár könnyebben tud diákjainak tetsző példákat hozni az órákon

6.3.2. fel kell hívni a diákok figyelmét, hogy a túl sok információt osztanak meg magukról, az bizonyos veszélyekkel is járhat

6.3.3. a tanárként is figyelni kell arra, hogy mit osztunk meg a nyilvánossággal

7. internetes alkalmazások

7.1. Prezi

7.1.1. az órán bemutatott prezentációk megoszthatóak, bárhol megtekinthetőek

7.1.2. internetes elérhetőség, videóhivatkozás is beszúrható

7.1.3. önálló tanulásra is alkalmas lehet, szabadon megválasztott haladási iránnyal

7.2. online fogalomtérképek

7.2.1. közösen, szimultán szerkeszthető (pl. egy projekthez ötletgyűjtésnél)

7.2.2. visszanézhető, hogy mikor ki, mit szerkesztett benne

7.2.3. megosztható másokkal (pl. a készített gondolattérkép linkje beszúrható hivatkozásként)

7.3. Google dokumentumok

7.3.1. feladat lehet: kis kutatási munka google űrlap segítségével, az adatok kiértékelése

7.3.2. csoportmunkában is készíthető dokumentumok (utólag is követhető, ki mit szerkesztett)

7.3.3. a tanár megoszthatja például google dokumnetumként egy projekt időbeosztását

7.4. videómegosztó szolgáltatások

7.4.1. tananyaghoz kötődő videók elérése (pl. Youtube)

7.4.2. videókészítés, megosztás, mint projektfeladat

7.4.3. kommenteket is lehet írni a videókhoz (reflexiókat, értékelést, véleményt stb.)

7.5. Wikipédia és wikik

7.5.1. fontos a kritikus Wikipédia használat kialakítása, egyes cikkekben lehetnek hibák, hiányosságok

7.5.2. a diákok egy téma fogalmaihoz saját wiki fogalomtárat hozhatnak létre

7.5.3. kiselőadásokral készülve a diákok biztosan Wikipédiával...

8. mobil tanulás

8.1. okostelefon

8.1.1. gyors lehetőség blogbejegyzés írására, követésére

8.1.2. fénykép és videókészítés és megosztásra alkalmas

8.1.3. már mobiltelefonon is használható állathatározót is kifejlesztettek

8.1.4. kis méretű így kirándulásoknál is hasznos információforrás lehet: Wikipedia elérhetőség, információszerzés a helyszínről, várható időjárásról...

8.1.5. sok okostelefonban GPS is van, lehet keresni pontokat koordináták alapján (pl. geocaching) vagy földrajzi koordinátákhoz információt rendelni (geotagging), csoportmunkás terepi, honismereti vetélkedőknél ezek jól kihasználható funkciók

8.1.6. információ rögzítésére is alkalmas, el tudok képzelni okostelefonos "jegyzőkönyveket"

8.2. geocaching

8.2.1. vetélkedő: földrajzi koordináták alapján helyszín megkeresése

8.2.2. túrákba, kirándulásokba is beépíthető

8.2.3. a GPS kezelését ezzel megtanulják a diákok

8.3. geotagging

8.3.1. kirándulás útitervének rögzítése, képek hozzáadás

8.3.2. online tanulási felület létrehozása geotagging segítségével pl. Magyarország városaihoz információ, képek hozzáadása

8.3.3. vetélkedőknél feladat lehet földrajzi koordinátákhoz képek, leírások hozzáadása

9. közösségi oldalak

9.1. tanulási célból is létrehozható rajta csoport

9.2. megkönnyítik a kapcsolattartást iskolaidőn kívül, sőt az elballagott diákokkal is

9.3. videók, képek, cikkek megosztása

9.4. programok, események meghírdetése, megbeszélése (pl. kiállítás koncert, kirándulás)

10. virtuális tanulási környezet

10.1. digitális tananyagok

10.1.1. adott diákcsoport számára létrehozott tananyag

10.1.2. diákokkal közösen szerkeszthető tananyag

10.1.3. internetes hivatkozások, linkek beillesztése

10.1.4. önálló tanulás, önellenőrzés segítése

10.2. Realika

10.2.1. házi feladat is lehet egy teszt a Realikáról

10.2.2. a tanár egy-egy elemet magában is beemelhet az oktatásba

10.2.3. interaktív táblán is alkalmazható feladatok

10.3. interaktív tábla

10.3.1. rögzített táblakép később megosztható

10.3.2. a létrehozott feladatelemek később is felhasználhatóak, átalakíthatóak

10.3.3. motiváló tényező a diákoknak

10.4. e-Portfólió

10.4.1. könnyen összegyűjthető, bővithetó, szerkeszthető tartalom

10.4.2. megosztható másokkal is

10.4.3. egy projekt folyamatát, eredményeit is bemutathatják

10.5. social bookmarks

10.5.1. csoportosítás lehet: tananyagtémák-altémák szerint, animációk, digitális tananyagok, blogok, stb.

10.5.2. ez a gyűjtemény internetről bárhonnan elérhető (pl. otthonról, a tanteremben található gépről)

10.5.3. megoszthatóak a könyvjelzők (ha valaki talál egy hasznos linekt a többiek is olvashatják)

11. LLL paradigma

11.1. az internet rengeteg lehetőséget ad az önképzésre, fontos ezeknek a forrásoknak ismerete (wikipedia, Google tudós, múzeumok honlapjai, szakmai blogok)

11.2. a szakmai kapcsolattartást, fejlődést is segíthetik az IKT-s eszközök. Pl. egy tanári blog, közösségi oldal, vagy google csoport

11.3. az IKT rendkívül gyorsan fejlődő terület, a digitális világ újdonságai szinte megkövetelik az élethosszig tartó tanulást