Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FN by Mind Map: FN

1. Midler til at skabe fred

1.1. Kræver våbenhvile

1.2. En gruppe til at samle oplysning

1.3. Soldater til fredsbevarende styrker.

2. "Ørkenstormen" 1990

2.1. Fn skulle få Irak ud af Kuwait

2.2. USAs militærmagt knuste Iraks militær

2.3. USA verdens største militærmagt

3. FN's principper

3.1. Forhandling

3.2. Grænserne skal overholdes

3.3. Blive til en reel verdensmyndighed

4. FNs 2008 fredsbevarende styrker

4.1. Fra 1945-1985 deltog FN i 19 konfilkter

4.2. I sommeren 2008 deltog FN i 19 konfilkter

4.3. Største problemer er indre konflikter

4.4. Mere fredskabende end fredsbevarende

4.5. FNs operation er blevet mere omfattende og dyre.

5. Generalsekretærens rolle

5.1. Udvælger repræsentanter

5.1.1. Indsamle data

5.1.2. forhandlinger

5.1.3. "Revisor"

5.2. Oplyser sikkerhedsrådet om mulige sager

5.3. Økonomien er vigtig

5.3.1. Kuwait bliver prioteret højere end Rwanda, pga. pengemæssige årsager.

6. Betaling til FN

6.1. De rigeste lande, fx USA, betaler mest

6.1.1. For derfor mest magt i FN

6.2. Danmark og Norge ligger blandt dem der betaler mest pr. indbygger

7. Fn's svagheder

7.1. Afhængige af medlemslandedes betaling

7.1.1. Kan kun bidrage med så meget som de vil betale for

7.2. Mange opgaver samtidig

7.3. Går ind i krige hvor parterne ikke selv ønkser fred

7.3.1. Missionerne bliver lange

7.4. Landene skal godkende at Fn stiller op i deres land

7.5. Aktioner ledes af generalsekrætere

7.6. Forhandling og overtalelse tager tid

7.7. Våben må ikke bruges udover i selv forsvar

8. Fn's fremtid

8.1. Millenium 2000

8.1.1. 8 mål indtil 2015

8.1.2. Dødstal

8.1.3. Børns velfærd

8.1.4. Stoppe sygdomme

8.1.5. Miljø

8.2. De gode mål

8.2.1. Fattigdom

8.2.2. Børns skolegang

8.2.3. Stoppe sygdomme

8.2.4. Rent vand

8.3. Går den forkerte vej

8.3.1. Økonomisk krise og højere priser på fødevarer har gjort det svært at nå målene

8.3.2. Stadig fattigom

8.3.3. Børn underernæret

8.3.4. Kvinder diskrimineres

8.3.5. Udviklingen af lande

8.4. Er stadig i store konflikter

8.5. Har på ingen måde løst hele opgaven om fred i verden, endnu

9. Fremgang i FN

9.1. Ophæve veto-ret?

9.2. Nye faste medlemmer

9.3. Mere militær?

9.4. Stadig ikke i stand til at løse alle konflikter

9.5. Ikke kun fredsbevarende, men også fredsskabende