Študenti

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Študenti by Mind Map: Študenti

1. učia sa

1.1. lebo sú skúšky

1.2. lebo je test

1.3. lebo chcú niečo vedieť

1.4. neučia sa

2. jedia

2.1. počas hodín

2.2. počas prestávok

2.3. stále

2.3.1. Call 1

2.3.2. Call 2

3. meškajú

3.1. pravidelne

3.1.1. viac ako 10min.

3.1.2. menej ako 10 min.

3.2. výnimočne

3.3. nikdy

4. vyrušujú

4.1. profesorov

4.2. spolužiakov

4.3. všetkých

5. opisujú

5.1. nenápadne

5.2. nápadne

5.2.1. z A4 formátov

5.2.2. z iných nenápadných ťahákov

5.2.2.1. v rukáve

5.2.2.2. vo vrecku

5.2.2.3. pod/ na stoličke

5.2.2.4. v mobile

5.2.2.5. na ruke

5.3. zle