Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trening by Mind Map: Trening

1. Hva gir trening ?

1.1. Trening styrker immunforsvaret

1.2. Trening forebygger en rekke sykdommer og overvekt.

1.3. Trening gir trivsel.

1.4. Trening øker bevegelighet i leddene og gjør oss smidigere.

2. Viste du at

2.1. Trening frigjør endorfiner og virker positivt inn på humøret og sinnsstemningen.

2.2. Det er psykisk "medesin"

3. Hvordan trene

3.1. Det blir mindre sykefravær ved regelmessig trening.

3.2. Med riktig kombinasjon av trening,mat og hvile får kroppen et overskudd som gir større arbeidskapasitet.

4. New node