Projektowanie szkoleń INSTRUCTIONAL DESIGN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projektowanie szkoleń INSTRUCTIONAL DESIGN by Mind Map: Projektowanie szkoleń INSTRUCTIONAL DESIGN

1. Instructional

1.1. grupa wydarzeń podczas których następuje uczenie się

2. Design

2.1. sekwencja logicznych działań mających na celu określenie i kreatywne rozwiązanie problemów

3. Teorie uczenia

3.1. Bahawioryzm

3.2. Kognitywizm

3.3. Konektywizm

3.4. Konstruktywizm

4. Projektowanie

4.1. Model

4.1.1. ADDIE

4.1.2. ASSURE

4.1.3. Dick & Carey

4.1.4. Hannafin & Peck

4.1.5. Waterfall

4.1.6. Zmodyfikowany waterfall

4.1.7. Rapid

4.1.8. Hipermediów

4.1.9. Multimediów

4.2. Proces

4.2.1. 1. zrozumienie (logiczny)

4.2.2. 2. wizualizacja (kreatywny)

4.2.3. 3. prototyp (kreatywny)

4.2.4. 4. tworzenie (kreatywny)

4.2.5. 5. dostarczenie (logiczny)

4.2.6. 6. ewaluacja (logiczny)

4.3. Zarządzanie projektem

4.3.1. Zespoły

4.3.1.1. Eksperci

4.3.1.2. Managerowie

4.3.1.3. Trenerzy

4.3.1.4. Administratorzy

4.3.1.5. Developerzy

4.3.1.6. Pedagodzy

4.3.1.7. Projektanci

4.3.2. Jakość

4.4. User Experience

4.5. Rozwiązania

4.5.1. niezależne od narzędzi

4.5.2. dedykowane

4.5.3. humanizacja treści

4.5.3.1. kreatywna prezentacja

4.5.3.2. ścieżki szkoleniowe

4.5.3.3. spójność

4.5.3.4. rozwiązywanie problemów

5. Kontekst

5.1. Problemy

5.2. Doświadczenie

5.3. Biznes

5.3.1. Wymagania

5.3.1.1. Jakość

5.4. Odbiorcy

5.4.1. Potrzeby