Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trening by Mind Map: Trening

1. Fysisk gevinst

1.1. Med regelmessig trening får du høyere energibehov

1.1.1. Trening styrker imunforsvaret, kan gjøre deg mer utholdene og bevegeli, og øker muskelstyrken, hurtigheten og koordinasjonen.

2. Indre motivasjon kommer innenfra - du drives av din indre lyst.

2.1. Ytre motivasjon kommer utenfra, f.eks. at andre forventer resultater av deg, eller du drives av et nyttårsforsett.

2.1.1. Indre motivasjon varer lengre enn ytre motivasjon.

3. Hva er bra med trening?

3.1. Fysisk aktivitet reduserer spenninger og stress i kroppen. Etter en treningsøkt er du sliten på en god måte, slik at du sover bedre.

3.1.1. New node

4. Hvordan trene?

4.1. Turer i skog og mark kan varieres, og du kan selv styre intensiteten og vanskelighetsgraden.

4.2. Trene inne: Det kan være en fordel å trene inne på grunn av vær, vind, snø og regn.

5. Trening gir trivsel

5.1. Kroppens "lykkehormoner" kalles endorfiner. De frigjøres under trening og virker positivt inn på humøret og sinnsstemingen.

6. Trene på jobben

6.1. Sykefraværet går ned ved regelmessig trening.

6.1.1. Med riktig kombinasjon av trening, kost og hvile får kroppen et overskudd som gir deg større arbeidskapasitet.

7. Mestring

7.1. Opplevelsen av å mestre en øvelse, eller å nå et mål du har satt deg, gir en lykkefølelse. Det er en opplevesle alle bør kjenne.

7.1.1. Trening bør tilpasse den enkelte, og de målene en setter seg, må være realistiske.

8. Motivasjon

8.1. Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon.

9. Beinskjørhet

9.1. En tilstand der knoklene har lett for å brekke.

10. Kvinner trener halvparten så mye som menn.

10.1. Studien viser at kvinner trener gjennomsnittlig ca. 18 minutter med moderat til hard aktivitet hver dag sammenlignet med menn som trener 30 minutter per dag.