ACTA

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ACTA by Mind Map: ACTA

1. Zapojené krajiny

1.1. Eú a jej členské štáty

1.1.1. Austrália

1.1.1.1. Kanada

1.1.1.1.1. Japonsko

1.2. Kórejská republika

1.2.1. Spojené štáty mexické

1.2.1.1. Marocké kráľovstvo

1.2.1.1.1. New node

1.3. Nový Zéland

1.3.1. Singapurská republika

1.3.1.1. švajčiarska konfederácia

1.3.1.1.1. New node

1.4. Spojené štáty americké

1.4.1. New node

1.4.1.1. New node

1.4.1.1.1. New node

2. Anonymous/Stop ACTA

2.1. odboj

2.2. Pirátske strany

2.3. Protesty

2.4. Hackery

2.5. Osvietenie

3. Vývoj ACTA

3.1. história

3.1.1. 23. októbra 2007 sa začali rokovania

3.1.2. do 22. mája 2008 vedené v utajení

3.1.3. Konečný text bol zverejnený 15. novembra 2010

3.2. dňa 1. októbra 2011 v Tokiu 8 štátov podpísalo zmluvu acta

3.2.1. Define actions as necessary

3.3. 26. januára 2012 zmluvu ACTA podpísala EU

3.3.1. s toho 22 štátov EU okrem NEMECKA, SLOVENSKA, Cyprus, Estónsko

4. Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)

4.1. Zameriava sa na falšovanie tovaru, ako aj na digitálne dáta, technológie a ich distribúciu

4.2. Kapitoly dohody ACTA

4.3. 6.kapitol

4.3.1. Kap. 1: Úvodné ustanovenia a všeobecné vymedzenie pojmov Oddiel 1: Úvodné ustanovenia Oddiel 2: Všeobecné vymedzenie pojmov

4.3.1.1. Kap. 2: Právny rámec na presadzovanie práv duševného vlastníctva Oddiel 1: Všeobecné povinnosti Oddiel 2: Občianskoprávne presadzovanie Oddiel 3: Opatrenia na hraniciach Oddiel 4: Trestnoprávne presadzovanie Oddiel 5: Presadzovanie práv duševného vlastníctva v digitálnom prostredí

4.3.1.1.1. New node

4.3.2. Kap. 3: Postupy presadzovania

4.3.2.1. Kap. 4: Medzinárodná spolupráca

4.3.2.1.1. Kap. 5: Inštitucionálne dohody

5. Korporácie

5.1. Google, eBay, Dell, Business Software Alliance, News Corporation, Sony Pictures, Time Warner, Americká asociácia filmového priemyslu a Verizon

5.2. International Intellectual Property Alliance

5.3. Business Software Alliance (BSA), Americkú asociáciu filmového priemyslu (MPAA alebo MPA), Americkú asociáciu nahrávacieho priemyslu (RIAA) a Asociáciu amerického farmaceutického výskumu a výroby. Americká asociácia nahrávacieho priemyslu (RIAA) zmluvu ACTA podporuje.

6. Spoločnosť ( NEVEDOMOSŤ)