Unsur Alam

Contoh Peta Minda

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Unsur Alam by Mind Map: Unsur Alam

1. This is the original text.Unsur alam sekeliling terbahagi kepada api,air,udara dan tanah. Keempat-empat unsur ini penting kepada kehidupan manusia dan mempunyai sifatnya masing2. Api bersifat panas. Air dan udara mempunyai ketumpatan mreeka sendiri. Manakala tanah terkandung didalamnya pelbagai bahan mineral.

2. Fire

2.1. Panas

2.2. Membakar

3. Water

3.1. Ketumpatan

3.2. Cecair

3.3. Laut,sungai,hujan,mata air

4. Air

4.1. Ketumpatan

4.2. gas-gas

4.2.1. Oksigen

4.2.2. Nitrogen

4.2.3. Karbon Dioksida

5. Earth

5.1. Sumber galian

5.1.1. Emas,perak,besi dll