Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MADDE by Mind Map: MADDE

1. Bileşenleri gözle görünebilir

2. Her yerinde aynı özelliği göstermez

3. Saf Madde

3.1. Element

3.1.1. sembollerle gösterilir

3.1.2. tek cins atom

3.1.3. ayrıştırılamazlar

3.1.4. belli ayırt edici özellikleri vardır

3.1.5. saf maddedir

3.2. Bileşik

3.2.1. saf maddedir

3.2.2. formüllerle gösterilir

3.2.3. elementlerin özelliklerini taşımaz

3.2.4. belirli ayırt edici özellikleri vardır.

3.2.5. element atomları belli oranda birleşir

4. Saf Olmayan Madde

4.1. Homojen Karışımlar

4.1.1. Karışım tek faza sahiptir

4.1.2. Bileşenleri çıplak gözle görülmez

4.1.3. Her yerinde aynı özelliğe sahiptir

4.1.4. Hava,şekeri su,sirke

4.2. Heterojen Karışımlar

4.2.1. Karışım birden fazla faza sahiptir

4.2.2. çorba,salata,kumlu su