Инвестиции

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Инвестиции by Mind Map: Инвестиции

1. Работен проект

2. Методи за оценка на икономическата ефективност

2.1. статични методи

2.2. методи за икономическа обстановка

2.3. метод за избор по печалбата

2.3.1. динамични

3. По съдържание и насоченост

3.1. за ново строителство

3.2. инвестиции за разширение, реконструкция и т.н.

4. Структура на инвестициите

4.1. Същност

4.2. видове инвестиции

4.2.1. Според ролята

5. Инвестиционни проучвания

5.1. Проектни проучвания

5.1.1. проучване относно комуникацията

5.1.2. технологии

5.1.3. определяна на необходимите машини и т.н.

5.2. Техника и икономическо задание

5.2.1. Окрупнено