Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Google Apps by Mind Map: Google Apps

1. Correu electrònic

1.1. GMAIL

2. Imatges

2.1. GOOGLE IMAGES

2.2. PICASSA

3. Cercador

3.1. GOOGLE

4. Mapes

4.1. GOOGLE MAPS

5. Calendari

5.1. GOOGLE CALENDAR

6. Ofimàtica

6.1. GOOGLE DOCS

6.1.1. Processador de textes

6.1.2. Fulls de càlcul

6.1.3. Presentacions de diapositives

6.1.4. Formulari

6.1.5. Dibuix

6.1.6. Col·lecció

7. Vídeos

7.1. YOUTUBE

7.2. GOOGLE VIDEO

8. Traductor

8.1. GOOGLE TRADUCTOR

9. Llibres

9.1. GOOGLE BOOKS

10. Sindicació de continguts

10.1. GOOGLE READER

11. Xarxa social

11.1. GOOGLE + (PLUS)

12. altres...

12.1. GOOGLE EARTH

12.2. PANORAMIO

12.3. GOOGLE ART PROJECT

13. Escriptori personalitzat

13.1. IGOOGLE

14. Navegador

14.1. CHROME

15. Blogs

15.1. BLOGGER

16. Creació webs

16.1. GOOGLE SITES

17. Emmagatzament

17.1. GOOGLE DRIVE

18. Google Apps Marketplace