Nhà cấp 4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhà cấp 4 by Mind Map: Nhà cấp 4

1. nhà nhà 4 gác lửng

1.1. chi phí xây nhà cấp 4 gác lửng

1.2. nhà cấp 4 gác lửng đúc giả

1.3. nhà cấp 4 gác lửng 3 phòng ngủ

1.3.1. nhà cấp 4 có gác lửng 3 phòng ngủ 5×14

1.3.2. Nhà cấp 4 mái thái có gác lửng 3 phòng ngủ 6×17

1.4. Nhà cấp 4 gác lửng dưới 400 triệu

1.4.1. nhà cấp 4 gác lửng 200 triệu

1.4.2. nhà cấp 4 gác lửng 250 triệu

1.4.3. nhà cấp 4 gác lửng 300 triệu

1.4.4. nhà cấp 4 gác lửng 400 triệu

1.5. nhà cấp 4 gác lửng mái thái

1.5.1. Nhà gác lửng mái thái 9×10

1.5.2. nhà cấp 4 gác lửng mái thái 5x20

1.5.3. nhà cấp 4 mái thái gác lửng diện tích 80m2

1.6. Diện tích

1.6.1. Mẫu nhà cấp 4 gác lửng 5x16m

1.6.2. Mẫu nhà cấp 4 gác lửng 5x14m

1.6.3. Mẫu nhà cấp 4 gác lửng 5x20m

1.6.4. nhà cấp 4 gác lửng 5x11

1.6.5. nhà cấp 4 có gác lửng 5×12

1.6.6. nhà cấp 4 có gác lửng 5×10

1.6.7. Mẫu nhà cấp 4 gác lửng 4x16m

1.6.8. Mẫu nhà cấp 4 gác lửng 5x15m

1.6.9. nhà cấp 4 có gác lửng 4×10

1.6.10. nhà cấp 4 có gác lửng 4×12

1.6.11. Mẫu nhà cấp 4 gác lửng 7x20m

1.6.12. nhà cấp 4 có gác lửng 6×16

1.6.13. nhà cấp 4 gác lửng 6x12

1.6.14. nhà cấp 4 có gác lửng 7x15m

1.7. Nhà cấp 4 gác lửng có gara ô tô

1.8. nhà cấp 4 có gác lửng mái bằng

1.9. Nhà cấp 4 gác lửng có phòng thờ

1.10. nhà cấp 4 gác lửng có ban công

1.11. Phòng ngủ

1.11.1. nhà cấp 4 gác lửng 2 phòng ngủ

1.11.2. nhà cấp 4 gác lửng 3 phòng ngủ

1.11.3. Nhà ống cấp 4 có gác lửng 3 phòng ngủ, nhà ống giá rẻ hiện đại

2. nhà nhà 4 mái bằng

2.1. nhà cấp 4 mái bằng đẹp hiện đại

2.2. nhà cấp 4 mái bằng nông thôn

2.3. Phòng ngủ

2.3.1. nhà cấp 4 mái bằng 3 phòng ngủ

2.3.2. nhà cấp 4 mái bằng 2 phòng ngủ

2.4. Giá

2.4.1. mẫu nhà cấp 4 mái bằng 300 triệu

2.5. Diện tích

2.5.1. nhà cấp 4 mái bằng 5x20

2.6. nhà cấp 4 mái bằng chữ l

2.7. nhà cấp 4 mái bằng lợp tôn

3. nhà cấp 4 mái thái

3.1. Bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 mái thái

3.2. Kinh nghiệm xây nhà cấp 4 mái thái giá rẻ

3.3. Thiết kế nhà cấp 4 mái thái đẹp giá rẻ

3.4. nhà cấp 4 mái thái 5x20m2

3.5. nhà cấp 4 mái thái 3 phòng ngủ

3.5.1. nhà cấp 4 100m2 3 phòng ngủ mái thái nông thôn

3.5.2. Nhà vườn cấp 4 mái thái 3 phòng ngủ, tiện nghi, hiện đại

3.6. nhà cấp 4 mái thái ở nông thôn

3.6.1. nhà cấp 4 mái thái 45m2

3.6.2. nhà vườn cấp 4 mái thái nông thôn hiện đại 100m2

3.6.3. nhà cấp 4 nông thôn mái thái giá rẻ 500 triệu

3.6.4. nhà vườn cấp 4 mái thái ở nông thôn

3.6.5. nhà cấp 4 mái thái đẹp ở nông thôn kinh phí 600 triệu

3.7. Nhà vườn cấp 4 mái thái

3.7.1. nhà vườn cấp 4 mái thái có gara

3.7.2. nhà vườn cấp 4 mái thái đẹp 4 phòng ngủ 1 phòng thờ

3.7.3. nhà vườn mái thái cấp 4 100m2

3.8. Nhà cấp 4 mái thái có gác lửng

3.8.1. nhà cấp 4 có gác lửng 5x20 mái thái

3.8.2. nhà cấp 4 mái thái có gác lửng 4 phòng ngủ

3.8.3. nhà cấp 4 mái thái có gác lửng 100m2

3.8.4. nhà cấp 4 gác lửng mái thái 4 phòng ngủ

3.8.5. nhà cấp 4 mái thái gác lửng diện tích 80m2

3.9. nhà cấp 4 mái thái giá 500 triệu

3.10. nhà cấp 4 hình chữ u mái thái

3.11. nhà cấp 4 mái thái hình chữ l

3.11.1. nhà cấp 4 mái thái 5x20 chữ l

3.11.2. nhà cấp 4 mái thái hình chữ l 600 triệu

3.12. nhà cấp 4 mái thái ngang

3.12.1. nhà cấp 4 mái thái ngang 7m

3.13. nhà cấp 4 mái thái lợp tôn

3.14. nhà cấp 4 mái thái nông thôn

3.15. Kích thước nhà cấp 4 mái thái

3.15.1. nhà cấp 4 mái thái 7×15

3.15.2. nhà cấp 4 mái thái 7×20

3.15.3. nhà cấp 4 mái thái 6×20

3.15.4. nhà cấp 4 mái thái 100m2

3.15.5. nhà cấp 4 mái thái 5×15

3.16. Phòng ngủ

3.16.1. nhà cấp 4 mái thái 3 phòng ngủ

3.16.2. nhà cấp 4 mái thái đẹp 4 phòng ngủ

3.16.3. nhà cấp 4 mái thái 2 phòng ngủ

3.17. nhà ống cấp 4 mái thái

4. nhà cấp 4 chữ l

4.1. nhà cấp 4 chữ l ( phòng ngủ )

4.1.1. nhà cấp 4 chữ l 3 phòng ngủ

4.1.2. nhà cấp 4 chữ l 4 phòng ngủ

4.1.3. nhà cấp 4 chữ l 2 phòng ngủ

4.1.4. mẫu nhà cấp 4 chữ l 3 phòng ngủ

4.2. nhà cấp 4 chữ l mái tôn

4.3. nhà cấp 4 chữ l giá 300 triệu

4.4. nhà cấp 4 chữ l có gác lửng

5. nhà cấp 4 sân vườn

6. nhà cấp 4 kiểu nhật

7. nhà cấp 4 kiểu pháp

8. nhà cấp 4 kiểu mỹ

9. nhà cấp 4 mái xéo

10. nhà cấp 4 có sân thượng

11. nhà cấp 4 3 gian

12. mẫu nhà cấp 4 đẹp 100m2

13. nhà cấp 4 chữ u

13.1. nhà cấp 4 chữ u 3 phòng ngủ

14. nhà cấp 4 hiện đại

14.1. mẫu nhà cấp 4 hiện đại 5x20

14.2. nhà cấp 4 hiện đại 3 phòng ngủ

14.2.1. mẫu nhà cấp 4 hiện đại 5x20 3 phòng ngủ

14.3. mẫu nhà cấp 4 hiện đại 5x20 có gác lửng

14.4. mẫu nhà cấp 4 chữ u hiện đại

14.5. nhà cấp 4 hiện đại mái bằng

14.6. nhà cấp 4 hiện đại 2 phòng ngủ