Đào tạo hội nhập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đào tạo hội nhập by Mind Map: Đào tạo hội nhập

1. Tôi lập kế hoạch làm việc mỗi ngày

2. Giải phóng lãnh đạo và nhân bản doanh nghiệp.

3. Act: Là hành động cải tiến, tiêu chuẩn hóa thành Chu Trình, Quy Trình Chuẩn.

4. PECT

4.1. Ý nghĩa

4.1.1. Pro event champion team

4.2. Ra đời

4.2.1. 10/2015 nhằm hỗ trợ tổ chức các khoá học PDCA

4.3. Tổ chức

4.3.1. Trưởng bộ phận

4.3.1.1. Tổng đạo diễn

4.3.1.1.1. Trưởng bản

4.4. Văn hoá PECT

4.4.1. Văn hoá chào hỏi

4.4.2. Văn hoá vinh danh

4.4.3. Văn hoá yêu thương

4.4.4. Các nguyên tắc, nội quy làm việc

5. PDCA

5.1. Ý nghĩa

5.1.1. Do: Là triển khai và thực hiện kế hoạch đó.

5.1.1.1. Plan: Là hoạch định và lập kế hoạch cụ thể cho công việc.

5.1.1.1.1. Giúp các chủ doanh nghiệp xây dựng thành công.

5.1.2. Check: Là kiểm tra lại những công việc mà mình đã thực hiện.

5.2. Đối tượng

5.2.1. Đào tạo quản trị, quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

5.2.2. Doanh nghiệp đi lên từ nghề.

5.3. Xứ mệnh

5.3.1. Tự động hóa doanh nghiệp.

5.4. Mục tiêu

5.4.1. Hỗ trợ được 1000 Doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, 30 doanh nghiệp trong top Fortune 500

5.5. Thành quả

5.5.1. Tổ chức trên 200 khóa học

5.5.2. Giúp hàng hóa doanh nghiệp phát triển bài hơn và có các bước phát triển.

5.5.3. Thu hút hơn 22000 học viên tham gia các khóa học.

6. Tuyên bố phẩm giá

6.1. Tôi phục vụ khách hàng trên mức mong đợi

6.2. Tôi giữ uy tín như giữ mạng

6.3. Tôi làm hết việc chứ không làm hết giờ

6.4. Tôi sẵn sàng giúp đỡ đồng đội

6.5. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đơn giản hoá

6.6. Tôi luôn chủ động trong mọi việc

6.7. Tôi luôn chịu trách nhiệm 100%

6.8. Tôi luôn tìm giải pháp để đạt mục tiêu

6.9. Tôi yêu công việc của tôi

6.10. Tôi là chiến binh PDCA