Get Started. It's Free
or sign up with your email address
עץ זית by Mind Map: עץ זית

1. עצי זית באומנות

1.1. רישום, מאת אנה טיכו, רישום זה עשוי כולו קווים. טיכו בחרה לרשום את עץ הזית בגלל צורתו המעניינת. באמצעות קווים מייצגת את צורתו של עץ הזית לדוגמא: מגדירה את צורתו של העלה ובקווים צפופים היא יוצרת משטחים בעלי נפח כמו גזע העץ על מנת להקביל את הרישום למציאות.

1.2. ציור: עצי הזית מופיעים בהרבה מיצירותיו של ואן גוך בשנים האחרונות לחייו. תמונה זו מצויירת בצבעים ריאליסטיים תנועת הקווים הרוחשים מעניקה לתנועה הבעה עזה.

2. מקומות שכונו על עץ הזית

2.1. הר הזיתים

2.2. מעלה הזיתים

2.3. רחובות שכונו על שם זה

3. מה עוד ניתן להפיק מהפרי?

3.1. שמנים

3.2. מוצרי טיפוח

3.3. רפואה

3.4. אכילה

4. הזית כסמל ביהדות

4.1. הזית הוא אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו והוא מוזכר בתנ"ך פעמים רבות החל מסיפור נח והתיבה בספר בראשית "ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלי זית בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ" (בראשית ח', י"א). סמל שחלף המבול.

4.2. הזית שימש לאושר ולפריון "בנייך כשתילי זיתים" (תהילים כ"ח, ג') "ואני כזית רענן בבית אלוהים" (תהילים נ"ב, י').

4.3. בימינו מופיעים ענפי זית כסמל לשלום בסמלה של מדינת ישראל, כמו כן סמל זה מופיע בסמל צה"ל ובסמלו של ארגון האומות המאוחדות.

5. הזית ברפואה

5.1. הסימפטומים: כאבי ראש, חוסר תיאבון,סגולה להריון, נדודי שינה ובעיות עיכול. לשם כך יש לשתות מידי יום כף שמן זית.

5.2. הסימפטום: כאבי אוזניים. לשם כך יש לטפטף שמן זית וחומץ בן יין.

5.3. סימפטומים: הצטננות, כאבי גוף, שורשי שיער, וקשקשים. לשם כך יש למרוח שמן זית.

5.4. סימפטום: ריפוי םצעים. לשם כך יש לשים עלי זית כתושים.

5.5. סימפטום: שיפור תיאבון. לשם כך יש לאכול את הפרי

5.6. סימפטום: חיזוק שיניים וחניכיים. לשם כך יש לגרגר מי זיתים כבושים

5.7. מחלת ריאות, יש לנשום קטורת של גלעיני זיתים.

6. סימני היכר

6.1. עץ הזית מאופיין כעץ שהינו ירוק כל השנה ונקרא: עץ עד"

6.2. גזעו מפותל ומסובך

7. בית גידול ותפוצה

7.1. הזית גדל בר בארצנו על גבי סלעי גיר בעיקר בגליל המערבי ובכרמל.

8. הפרי

8.1. ?באיזה עונה הפרי מבשיל

8.1.1. הזית פורח במחצית השנייה של .חודש אפריל ובחודש מאי הפרי מתמלא במשך הקיץ ונשאר ירוק עד חודש נובמבר, אז הוא מבשיל וצבעו נעשה סגול- שחור.

8.2. ציפת הפרי

8.2.1. ציפת הפרי של זית הבר דקה לעומת הציפה של זני התרבות (ציפה הינה הבשרני של הזית שנאכל).

9. סוג הפרי

9.1. זית

10. משפחה

10.1. זיתיים

10.1.1. דו פסיגיים

10.1.1.1. להם שתי אבקנים ועמוד עלי אחד

11. מין

11.1. זית אירופאי

12. הפצה

12.1. החלק אותו מפיצות הציפורים הינו: הגלעין של הזית את הציפה אנחנו אוכלים.

12.2. רוח

12.3. חרקים

13. סוגים שונים של זנים

13.1. זן סורי פריו מכיל אחוז גדול מאוד של שמן והוא משמש גם לכבישה

13.2. זן נבאלי גדל בהרי השומרון, מקדים בהבשלה ושיעור השמן בו קטו יותר

13.3. זן מנזילו זהו זן ספרדי מצטיין ביבוליו ובאיכותו.

13.4. זן נובו זהו זן איטלקי משמש בעיקר להפריית המנזילו

14. פרחי הזית

14.1. צבעי פרחי הזית, לבנבן קרם ולהם ארבעה עלי כותרת מפושקים שאורכם 2-3 מ"מ