Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

עץ זית by Mind Map: עץ זית
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

עץ זית

ביבליוגרפיה א' שמידע, ד' דרום (2006)מדריך השיחים והעצים בישראל. י-ם:כתר בע"מ.נ' ליפשיץ, ג' ביגר (1998) כי האדם עץ השדה.י-ם:הוצאת ספרים אריאל.ש' חומסקי (1984) עץ פרי למינהו גבעתיים: מפעלי דפוס פלאי בע"ממקור נוסף ממנו לקחתי חומר תיאורטי אודות עצים מהאומנות אשר נקרא: האגף לחינוך קדם יסודי- אומנויות.אתר נוסף- האתר של משרד החינוך ציירים מציירים עצים.אתר שלישי- אתר הרפואה העממית והפולקלור של ניסים קריספיל

הפרי

?באיזה עונה הפרי מבשיל

ציפת הפרי

עצי זית באומנות

רישום, מאת אנה טיכו, רישום זה עשוי כולו קווים. טיכו בחרה לרשום את עץ הזית בגלל צורתו המעניינת. באמצעות קווים מייצגת את צורתו של עץ הזית לדוגמא: מגדירה את צורתו של העלה ובקווים צפופים היא יוצרת משטחים בעלי נפח כמו גזע העץ על מנת להקביל את הרישום למציאות.

ציור: עצי הזית מופיעים בהרבה מיצירותיו של ואן גוך בשנים האחרונות לחייו. תמונה זו מצויירת בצבעים ריאליסטיים תנועת הקווים הרוחשים מעניקה לתנועה הבעה עזה.

מקומות שכונו על עץ הזית

הר הזיתים

מעלה הזיתים

רחובות שכונו על שם זה

סוג הפרי

זית

משפחה

זיתיים

מין

זית אירופאי

הפצה

החלק אותו מפיצות הציפורים הינו: הגלעין של הזית את הציפה אנחנו אוכלים.

רוח

חרקים

סוגים שונים של זנים

זן סורי פריו מכיל אחוז גדול מאוד של שמן והוא משמש גם לכבישה

זן נבאלי גדל בהרי השומרון, מקדים בהבשלה ושיעור השמן בו קטו יותר

זן מנזילו זהו זן ספרדי מצטיין ביבוליו ובאיכותו.

זן נובו זהו זן איטלקי משמש בעיקר להפריית המנזילו

מה עוד ניתן להפיק מהפרי?

שמנים

מוצרי טיפוח

רפואה

אכילה

הזית כסמל ביהדות

הזית הוא אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו והוא מוזכר בתנ"ך פעמים רבות החל מסיפור נח והתיבה בספר בראשית "ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלי זית בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ" (בראשית ח', י"א). סמל שחלף המבול.

הזית שימש לאושר ולפריון "בנייך כשתילי זיתים" (תהילים כ"ח, ג') "ואני כזית רענן בבית אלוהים" (תהילים נ"ב, י').

בימינו מופיעים ענפי זית כסמל לשלום בסמלה של מדינת ישראל, כמו כן סמל זה מופיע בסמל צה"ל ובסמלו של ארגון האומות המאוחדות.

הזית ברפואה

הסימפטומים: כאבי ראש, חוסר תיאבון,סגולה להריון, נדודי שינה ובעיות עיכול. לשם כך יש לשתות מידי יום כף שמן זית.

הסימפטום: כאבי אוזניים. לשם כך יש לטפטף שמן זית וחומץ בן יין.

סימפטומים: הצטננות, כאבי גוף, שורשי שיער, וקשקשים. לשם כך יש למרוח שמן זית.

סימפטום: ריפוי םצעים. לשם כך יש לשים עלי זית כתושים.

סימפטום: שיפור תיאבון. לשם כך יש לאכול את הפרי

סימפטום: חיזוק שיניים וחניכיים. לשם כך יש לגרגר מי זיתים כבושים

מחלת ריאות, יש לנשום קטורת של גלעיני זיתים.

סימני היכר

עץ הזית מאופיין כעץ שהינו ירוק כל השנה ונקרא: עץ עד"

גזעו מפותל ומסובך

בית גידול ותפוצה

הזית גדל בר בארצנו על גבי סלעי גיר בעיקר בגליל המערבי ובכרמל.

פרחי הזית

צבעי פרחי הזית, לבנבן קרם ולהם ארבעה עלי כותרת מפושקים שאורכם 2-3 מ"מ