Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEATRE by Mind Map: TEATRE

1. ACTORS/ACTRIUS

2. A Girona

2.1. El Galliner

2.2. Teatre de Salt

2.3. Municipal

2.4. La Planeta

3. Fires

3.1. Tàrrega

3.2. Reus

4. Escoles

4.1. El Galliner

4.2. Institut del Teatre

5. Altres disciplines relacionades

5.1. Dansa

5.2. Música

5.3. Mim

5.4. Circ

6. PARTS

6.1. Platea

6.2. Amfiteatre

6.3. Vestuaris

6.4. Escenari

7. Accessoris

7.1. Perruca

7.2. Màscara

7.3. maquillatge

7.4. Vestuari

8. HISTÒRIA

8.1. Grecs

8.2. Romans

8.3. Comedia d'ell Arte

9. GÈNERES

9.1. Comèdia

9.2. Drama

9.3. Tragicomèdia

9.4. Absurd

9.5. Musicals

10. Activitats

10.1. Expressió corporal

10.2. Comunicació

10.3. Relaxació

10.4. Auto

11. Equip

11.1. Director

11.2. Guionistes

11.3. Productor

11.4. Llum i so

11.5. Maquillatge

11.6. Perruqueria

11.7. Vestuari

11.8. Escenògrafs

12. Sortides professionals

12.1. Teatre

12.2. Cinema

12.3. Televisió

12.4. Publicitat