Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Multifuncionalitat d'una finca rural: sites.google.com/site/elcasic by Mind Map: Multifuncionalitat d'una finca rural: sites.google.com/site/elcasic
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Multifuncionalitat d'una finca rural: sites.google.com/site/elcasic

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Innovació

Intercanvi de coneixements

Noves tecnologies

Tecnologies biològiques

Sostenibilitat ecòmica

Aprofitament de recursos endògens

Generació diversificada d'ingressos

Minimització costos i dependència exterior

Sostenibilitat ecològica

Gestió de la biomassa

Conservació de la biodiversitat

Preservació de l'aigua i xarxa hídrica

Autonomia energètica

Minimització dels riscos ambientals

Vitalitat social

Activitats amb els veïns

Reunió i trobada amb amistats

Projectes compartits

Tallers

Generació d'ocupació