Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Multifuncionalitat d'una finca rural: sites.google.com/site/elcasic by Mind Map: Multifuncionalitat d
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Multifuncionalitat d'una finca rural: sites.google.com/site/elcasic

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Innovació

Intercanvi de coneixements

Xarxes socials per internet

Projectes compartits

Noves tecnologies

producció energètica

Xarxes socials per internet

Tecnologies biològiques

ramaderia forestal

tractament d'aigües

producció alimentària

Sostenibilitat ecòmica

Aprofitament de recursos endògens

biomassa forestal

Potencial solar

Prats i pastures

Aigua

Edificacions

Generació diversificada d'ingressos

Usos productius, Productes alimentaris de qualitat, productes derivats de la biomassa

Usos turístics

Generació i venta d'energia

Usos educatius i científics

Ús residencial

Minimització costos i dependència exterior

Autonomia energètica

Producció alimentària

Sostenibilitat ecològica

Gestió de la biomassa

Conservació de la biodiversitat

Foment de l'ecotó

Ecologia del paisatge

Preservació de l'aigua i xarxa hídrica

Autonomia energètica

Minimització dels riscos ambientals

Incendis

contaminació aigua, purins

Impactes de l'escalfament global

Vitalitat social

Activitats amb els veïns

Festes i àpats

Reunió i trobada amb amistats

Projectes compartits

Tallers

Generació d'ocupació