Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hoe kunnen we verder na 23 Dingen?!? by Mind Map: Hoe kunnen we verder na
23 Dingen?!?
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Hoe kunnen we verder na 23 Dingen?!?

Een mening en visie vormen over nieuwe (web 2.0) internet toepassingen.

Doel 23 dingen?

Kennismaken met nieuwe (web 2.0) internet toepassingen.

Leren werken met nieuwe (web 2.0) internet toepassingen.

Opdoen van nieuwe informatievaardigheden

Leren om zelfreflectie mbv een weblog (en andere nieuwe (web 2.0) internet toepassingen) toe te passen.

Wat doen met de opgedane kennis en vaardigheden?

Toepassen

Experimenteren met toepassingen

Diensten ontwikkelen met toepassingen

Kennis en vaardigheden koppelen aan kennis en vaardigheden van andere vakgebieden., b.v. om invulling te geven aan mediawijsheid

Uitbereiden

Verder verdiepen in de werking en mogelijkheden oorspronkelijke 23 dingen.

23 nieuwe dingen, twitteren, poken, Mashups, RFID, Yahoo pipes, etc...

Overdragen (extern)

23 dingen trajecten voor gebruikers / klanten opzetten., Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Studenten, ouders, ouderen / bejaarden

Thema bijeenkomsten over web 2.0 toepassingen organiseren., Sociale netwerken voor ouders, Gebuik Flickr voor musea en verenigingen, Gebruik Google docs voor verenigingen

Delen (intern)

23 dingen traject coachen

collega's coachen

Ondersteuning bij gebruiken opgedane kennis en vaardigheden?

Hoe onderstenen?

Kant en klare producten die bibliotheken kunnen toepassen., gratis, betaald

Kennisdeling, Best practises Ideeën Ervaringen Nieuwtjes etc..., Communities, bibliotheek 2.0 ning, Nieuwsbrieven, E-mail lijsten, Blogberichten, Bijeenkomsten, symposia, conferenties

Wie biedt deze ondersteuning?

Collega's, via communities en sociale netwerken

Andere bibliotheken, Samenwerken met andere bibliotheken, Maar ook VOB en NVB

PSO's en expertisecentra, b.v. ook Rob Coers

IDM / informatica opleidingen, Samenwerkingen met diverse opleidingen zoals IDM. Maar ook b.v. opleidingen HRM of Marketing en Communicatie.

Hoe gebruik opgedane kennis en vaardigheden stimuleren?

Prijsvragen?

Ervaringsverhalen publiceren in vakbladen?

Informatie professional

Mediacoach

Digitale Bibliotheek

Bibliotheekblad

Wat zijn de gevolgen van 23 dingen?

Groepsvorming binnen teams. Medewerkers leren elkaar beter en op andere manieren kennen.

Beter beeld van de kennis en vaardigheden van medewerkers.

Alle medewerkers hebben na het volgen van 23 dingen het zelfde startniveau.

Waar zou een visie op 23 dingen ontwikkeld en vastgelegd kunnen worden?

Organisatiebeleid

Informatiebeleid

HR beleid

Nieuw knooppunt