Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Schoten 2013-2018 by Mind Map: Schoten 2013-2018
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Schoten 2013-2018

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

De publieke ruimte

Naar een coherent en geïntegreerd publieke ruimte-beleid

ruimtelijke ordening HERAANLEG WIJK KLARRE WARRE EN SAS6

mobiliteit en toegankelijkheid FIETSPAD BOTERMELKBAAN

Duurzaamheid en leefmilieu OVERHEIDSOPDRACHTEN EN WAGENPARK DOOR FILTER DUURZAAMHEID HALEN ACTIEF GROENE GORDEL BESCHERMEN + ONTWIKKELING GROENE RUIMTE ERBOVEN: FIETSSNELWEG, NATUURVERBINDINGSGEBIED, STADSRANDBOS, VOLKSTUINEN, PLEISTERPLAATSEN

Erfgoed

Groen en gezellig wonen in Schoten

Parkkarakter van Schoten behouden maar verzoenen met betaalbaar wonen, levenslang wonen

Werken in Schoten

Een nabij en aantrekkelijk aanbod aan winkels en horeca

Waardering en versterking van het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en van initiatieven van de inwoners. Actief stimuleren, faciliteren en ondersteunen.

Een nabij en aantrekkelijk aanbod aan activiteiten en evenementen, voor alle leeftijden

Toeristisch Schoten

Naar school gaan in Schoten

Samen-Leven

Leefbare wijken, aangenaam om te wonen, (verkeers)veilig en met vele kansen tot ontmoeting. HERAANLEG WIJK KLARREWARRE

De inwoners meer betrekken bij de uitwerking en de uitvoering van het beleid. Zorg voor een breed draagvlak. Waardering voor input van de inwoners.

Aandacht voor mensen met een beperking

Opzetten van een geïntegreerd beleid etnisch-culturele diversiteit, om de achterstelling die dit inhoudt op het vlak van wonen, onderwijs, werk, deelname aan sport of cultuur enz., tegen te gaan

Voor wie zorg en steun nodig heeft

preventief gezondheidsbeleid

ouders en kinderen

senioren RENOVATIE EN ENERGIEZUINIGE MAATREGELEN BEJAARDENFLATS VAN CRAEN EN BORGEIND

kansarmen

efficiënt en effectief besturen

een duurzaam gemeentebeleid

organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg

informatie en communicatie