DIDAKTIKA OROKORRA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIDAKTIKA OROKORRA by Mind Map: DIDAKTIKA OROKORRA

1. 2. LANA

1.1. CURRICULUMAREN INGURUKO PREZIA

1.1.1. Curriculum kontzeptuaren definiziotik abiatuz, terminoa banatzen den beste hainbat aspektuak garatu behar ziren (adb.: modelo curricularrak, terminoaren etimologia, curriculum motak,osagaiak...) mapa mentala sortuz

1.1.1.1. GURE PREZIA http://prezi.com/qr-irjjl8to9/edit/#0_4313360

1.1.1.1.1. PREZI honetan errubrika bat egin eta txertatu behar izan genuen

1.1.1.1.2. Zer da errubrika? http://jonkar-o.blogspot.com.es/2012/02/errubrika-ebaluazio-baliabide-gisa-zer.html

1.1.1.1.3. Gure errubrika

1.1.2. PREZIa amaitzean denon artean curriculumaren definizio osatu bat aukeratu genuen

1.1.2.1. CURRICULUMA: eskola hezkuntzaren helburuak erabakitzen dituen proiektua da. Kulturaren alderdiak eta eskola kulturara txertatzearen alderdiak kontuan hartzen ditu. Eskolak alderdi hauek sustatu nahi ditu eta ekintza plan egoki batean proposatzen ditu, helburu horiek lortzeko asmotan.

1.1.2.1.1. Curriculum hitza entzutean "bizitzako curriculuma" etortzen zitzaidan burura, hau da, bizitzan zehar izan dituzun ikasketak, lorpenak, izandako lanbideak... azaltzen dituen agiria. Orain, curriculuma beste ikuspuntu batetik ere ikusteko gai naiz.

2. 3. LANA

2.1. IBILBIDE AKADEMIKOA ETA PERTSONALA

2.1.1. Taldeka, “Ezetz osatu gure Hezkuntza Sistema?” ariketa egin genuen

2.1.1.1. Ariketa honetan gaur egungo E.A.E.ko Hezkuntza Sistemaren organigrama osatu genuen Cloze moduko ariketa batekin. Honakoa bete behar izan genuen.

2.1.1.1.1. Ondoren, guztion artean, sistemak dauzkan berezitasunak saiatuko ginen aurkitzen

2.1.2. Hurrengo ariketa batean ikasle bakoitzak bizi izan duen Ibilbide Akademikoa (etapak, eskolak, tituluak...) islatzen duen Mapa Kontzeptuala egin genuen (Mindmaister programaz)

2.1.2.1. Ondoren, gure taldekideei azalduko ziegun burututako mapa eta atal bakoitzean guretzat esanguratsu izan zaizkigun bizipenak azaldu zizkiegun

2.1.2.1.1. Zati hau oso interesgarria iruditu zitzaidan, gehienbat beste ikasle batzuk ibilbide ezberdina izan dutelako eta horiek entzutea interesgarria iruditu zitzaidan. Lehen zeuden ikasketa mailak (COU) ez nituen ezagutzen

2.1.3. Aurreko mindmeisterra eta hizketaldiak kontuan hartuta iruzkin pertsonal bat idatzi behar izan genuen mindmiesterreko eskema argazki moduan txertatuz eta gure ibilbidea ikaskideen ibilbideekin alderatuz.

2.1.3.1. Nire iruzkina

3. 4. LANA

3.1. CURRICULUMAREN ZEHAZTAPEN MAILAK

3.1.1. Zehaztapen mailen inguruko taula bat bete behar izan genuen interneteko informazioaz baliatuz taldeka

3.1.1.1. GURE TAULA

3.1.1.1.1. Taula hau betetzea oso zaila egin zitzaigula gogoratzen naiz, baina gero denok komentatzean hobeto ulertu genuen.

3.1.2. Hurrengo klasean, taldeka, testu batzuk irakurri (esperientzia eremuak, xedapen orokorrak...) eta curriculumari buruzko galderak erantzun genituen taldeka

3.1.2.1. GURE GALDERAK

3.1.3. KONPETENTZIAK

3.1.3.1. Jose Moyaren bideo batzuk (konferentzia) ikusi genituen eta galdera batzuk erantzun genituen

3.1.3.1.1. NIRE GALDERAK

3.1.3.2. IKUSITAKO BIDEOAK: http://competenciasbasicas.blogspot.com.es/2007_08_01_archive.html

4. 1. LANA

4.1. DIDAKTIKAREN INGURUKO PREZIA

4.1.1. Didaktika kontzeptuaren definiziotik abiatuz, terminoa banatzen den beste hainbat aspektu garatu behar ziren (iturburua, ikerketa objetua...) mapa mentala sortuz

4.1.1.1. GURE PREZIA http://prezi.com/t1ztwjqlaju6/edit/#10_2709787

4.1.2. PREZIa amaitzean denon artean didaktiren definizio osatu bat aukeratu genuen

4.1.2.1. DIDAKTIKA: ikaskuntza eta irakaskuntzaren prozesu edo diziplina eta faktoreak aztertzen dituen zientzia da. Didaktika hezkuntzaren teknikak eta praktikak aztertu eta garatu egiten dituen pedagogiaren arloa da, pedagogiak emandako teoria eta helburuei jarraiki. Prozesu interaktiboa da, oso garrantzitsua baita irakasle eta ikaslearen arteko interaktibitatea. Bi partaide ditu: ikaslea (discente) eta irakaslea (docente)

4.1.2.1.1. Irakasgai hau hasi aurretik ez nekien zer emango genuen, ez bainuen didaktikaren inguruko ezagutzarik. Didaktikan programazio, unitate didaktikoak... egiten ikasi dugula eta, oso egokia iruditu zait gure etorkizunean lan egin ahal izateko. Izan ere, horrelako asko planteatu beharko ditugu eta hasiera batetik jakiteak (ezer gutxi bada ere) egokia iruditzen zait.

5. PREZIAK

5.1. ZER DA PREZIA? https://sites.google.com/a/mondragon.edu/irakaslearen-rola-hartu-eta-web-2-0-tresna-bat-zuen-ikaskideei-irakatsi/prezi-jon-josu-garazi-mikel-eta-anje/1-sarrera

5.2. NOLA ERABILI? http://prezi.com/ca9fgcppikjd/prezi-euskaraz-ikasi-prezi-erabiltzen-15-minututan-prezi-akademia/

5.3. Hasieran oso zaila iruditu zitzaidan prezi delako honen erabilera edo hau ulertzea, baina behin ulertuta asko gustatu zait eta etorkizunean erabiliko dudan zerbait dela uste dut. Power pointa erabili beharrean, programa egokia da prezi, taldeka egitean ere besteek aldatzen dutena ikusi ahal dezakezulako, asko gustatu zait.

5.3.1. Preziaren inguruko informazioa bilatzen nengoela preziak twittera ere daukala ere ikusi dut, hemen jendeak ideia ezberdinak ematen ditu (ingeleraz): http://twitter.com/#!/prezi

6. 5.LANA

6.1. PROGRAMAZIOA

6.1.1. Programazio bat prestatu behar izan genuen, honetarako hainbai urrats jarraitu ditugu eta segida bat. Egun bakoitzean puntu ezberdinak egin behar genituen (sarrera eta kokapena, metodologia, aniztasuna...)

6.1.1.1. SARRERA ETA KOKAPENA

6.1.1.1.1. Jarraitzeko:

6.1.1.2. METODOLOGIA

6.1.1.2.1. Jarraitzeko:

6.1.1.3. ANIZTASUNARI ARRETA

6.1.1.3.1. Jarraitzeko:

6.1.1.4. HELBURU orokorrak

6.1.1.4.1. Jarraitzeko:

6.1.1.5. EDUKIAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

6.1.1.5.1. Jarraitzeko:

6.1.1.6. HELBURU didaktikoak

6.1.1.6.1. Jarraitzeko:

6.1.1.7. KONPETENTZIAK

6.1.1.7.1. Jarraitzeko:

6.1.1.8. UNITATE DIDAKTIKOAK

6.1.1.8.1. Jarraitzeko:

6.1.2. GURE PROGRAMAZIOA:

6.1.3. Programazioa egiteko orduan hainbat punturekin arazoak izan genituen ez genituelako ongi ulertzen, baina zuzenketak zirela medio azkenean egitea lortu genuen. Lehen ez nuen jakingo programazio bat nondik hasi ere, orain behintzat ulertzen dut

7. 6. LANA

7.1. UNITATE DIDAKTIKOA

7.1.1. Aurreko programazioan, unitate didaktikoak puntua hutsik utzi genuen eta oraingoan, betetzea tokatzen zen. Hau aurrera eramateko hainbat hurrats jarraitu genituen programazioan bezalaxe.

7.1.1.1. SARRERA ETA KOKAPENA

7.1.1.1.1. Jarraitzeko:

7.1.1.2. METODOLOGIA

7.1.1.2.1. Jarraitzeko:

7.1.1.3. EDUKIAK

7.1.1.3.1. Jarraitzeko:

7.1.1.4. EBALUAZIO IRIZPIDEAK

7.1.1.4.1. Jarraitzeko:

7.1.1.5. KONPETENTZIAK ETA HELBURUAK

7.1.1.5.1. Jarraitzeko:

7.1.1.6. JARDUERAK

7.1.1.6.1. Jarraitzeko:

7.1.1.7. ADITZAK

7.1.2. GURE UNITATE DIDAKTIKOA

7.1.3. Unitate didaktikoa egiterako orduan, liburutegiko hainbat fitxa eta liburu erabili genituen jarduera ezbrdinak topatzeko, hala nola, urtxintxa liburuetatik (umeek erabiltzen eskolako liburuak) eta oso ondo pasa genuen ariketa ezberdinak aurkitzen.

8. 7.LANA

8.1. LAN MODULARRA

8.1.1. Bigarren lauhilekoaren lan modularrean parte hartzen zuen irakasgaietako bat didaktika zen

8.1.1.1. Lan modularraren nondik norakoak

8.1.2. Didaktikaren arlotik behatu beharrekoa

8.1.3. GURE LAN MODULARRA

8.1.4. Lan modular hau asko gustatu zait, izan ere, klaseak behatzearekin asko ikasten da, behatutakoa ikusitako teoriarekin lotuz gehienbat. Ahozkoak ere oso interesgarriak izan dira, bakoitza bere debatearekin eta pentsatzeko ematen gintuen aukerarekin.

9. 8.LANA

9.1. MINDMEISTERRA

9.1.1. Lauhileko honetan egin duguna islatu behar dugu mindmeister honetan, guk erabakitako formatuan.

9.1.2. Mindmeisterraren twitterra: http://twitter.com/#!/mindmeister

9.1.2.1. NOLA ERABILI: http://www.youtube.com/watch?v=duiR7vqW6L8

9.1.3. Mindmeisterra eskemak egiteko oso egokia iruditzen zait, era ordenatuan sailka daiteke informazioa. Nodo bakoitzean ahal beste ideia jarri ahal dira eta artxiboak edo linkak gehitu, eskema edo mapa mental moduan oso interesgarria da