Hur arbetar man med integration och test

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hur arbetar man med integration och test by Mind Map: Hur arbetar man med integration och test

1. Erfarenheter

1.1. Dåliga

1.1.1. Settings

1.1.1.1. Ändras ofta

1.1.1.1.1. utan kommunikation

1.1.1.2. Ej dokumenterat

1.1.1.3. ingen kommunikaiton

1.1.1.4. olika i olika miljöer

1.1.2. Testdata

1.1.2.1. Mycket jobb att göra iordning

1.1.2.1.1. Testmedlemmar

1.1.2.1.2. Center i CRM

1.1.2.1.3. Rättigheter

1.1.2.2. HUR GÖR MAN DET BÄTTRE?

1.1.2.2.1. Levererar en OneNote med all testdata man behöver.

1.1.3. Felsöka

1.1.3.1. Debugga i externa system

1.1.3.1.1. Endast false eller Bad Request

1.1.3.2. Exempel:

1.1.3.2.1. 1. gubben ej i crm

1.1.3.2.2. 2. Nästa gubbes tid fungerar ej

1.1.3.2.3. 3. Create course i CRM fasaden == return null

1.1.3.2.4. 4. Frågar Jonas

1.1.3.2.5. 5. Kursen uppdateras ej på webben

1.1.3.2.6. 6. Fel service-url i CRM

1.1.3.2.7. 7. Fungerar!

2. Effekter

2.1. TID!

2.1.1. 90 % felsök + konf

2.2. Motivation

2.2.1. Låg