Rapoarte contabile regelemenate de legile RM pentru modulul Contabilitate UNA.md

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rapoarte contabile regelemenate de legile RM pentru modulul Contabilitate UNA.md by Mind Map: Rapoarte contabile regelemenate de legile RM pentru modulul Contabilitate  UNA.md

1. Rapoarte statistice

1.1. 1. Bilant contabil (BB)

1.1.1. 1.1 Bilant contabil consolidat (KBB)

1.1.2. 1.2 Consumurile si cheltuielile intreprinderii (5CI)

1.2. 2. Rezultate Financiare (RFC)

1.2.1. 2.1 Raportul consolidat de profit si pierdere (KDR)

1.3. 3. Raport privind fluxul capitalului propriu (ODSK)

1.3.1. 3.1 Raport consolidat privind fluxul capitalului propriu (KODSK)

1.4. 4. Raport privind fluxul mijloacelor de banesti (ODDS)

1.4.1. 4.1 Raport consolidat privind fluxul mijloacelor de banesti (KODDS)

1.5. 5. Numarul si remunerarea salariatilor (COTNR)

2. Rapoarte financiare

2.1. 1. Impozite pe bunuri imobiliare

2.1.1. 1. Calculul impozitului pe bunuri imobiliare (BIJ 10)

2.1.2. 2. Informatia despre sumele alocate impozitului pe subunitatile intreprinderii (INPP)

2.1.3. 3. Calculul impozitului funciar (FUNJ 10)

2.2. 2. Impozite pe valoarea adaugata

2.2.1. 1. Declaratia privind TVA (TVA 06)

2.2.2. 2. Registrul cumpararilor (RPK)

2.2.3. 3. Anexa la Declaratia privind TVA (TVAFACT)

2.2.4. 4. Registrul vinzari (RPR)

2.2.5. 5. Declaratia privind accizele (DA)

2.3. 3. Impozit pe venit

2.3.1. 1. Informatie privind veniturile calculate si achitate în folosul persoanei fizice (juridice) si privind impozitul pe venit retinut din aceste venituri (IDPN)

2.3.2. 2. Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta (IRV 09)

2.3.2.1. 2.1 Anexa la darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta pe subdiviziuni

2.3.3. 3 Nota de informare privind impozitul retinut din sursele de venit altele decit salariul achitate persoanelor nerezidente (INR 09)

2.3.4. 4. Nota de informare privind platile achitate rezidentilor din sursele de venit altele decît salariul si privind impozitul pe venit retinut din aceste plati (IAS09)

2.3.5. 5. Nota de informare privind salariul si alte plati efectuate de catre patron în folosul angajatilor si privind impozitul pe venit retinut din aceste plati (IAL09)

2.3.6. 6. Fisa personala de evidenta a veniturilor sub forma de salariu si alte plati efectuate de catre patron în folosul angajatului, precum si a impozitului pe venit retinut din aceste plati (DZRKPN)

2.3.7. 7. Cererea lucratorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit retinut din salariu (ZRKO)

2.4. 4. Taxele locale

2.4.1. 1. Darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului (TAT07)

2.4.1.1. 1.1 Darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului (TAT 07) sume pe subdviziunile contribuabilului (PTAT07)

2.4.2. 2. Darea de seama pe taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala (TAUCS06)

2.5. 5. Taxele rutiere

2.5.1. 1. Darea de seama privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova (TANM07)

2.6. 6. Taxele pentru resursele naturale

2.6.1. 1. Darea de seama la taxa pentru apa (TA08)

2.6.1.1. Anexa la darea de seama la taxa pentru apa

3. Asigurare

3.1. 1. Asigurare sociala

3.1.1. 1. Declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (4 BASS)

3.1.2. 2. Declaratia persoanei asigurate (Anexa № 1) (DZL)

3.1.3. 3. REV 1 Ancheta persoanei asigurate

3.1.4. 4. REV 2 Inscripţie-recipisă

3.1.5. 5. REV 5 Declaraţia persoanei asigurate pe an

3.1.6. 6. REV9 Nota informativă privind calcularea, utilizarea şi achitarea cotelor de asigurare socială de stat

3.2. 2. Asigurare medicala

3.2.1. 1. Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala (MED08)

4. New node