Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ILM Opstart by Mind Map: ILM Opstart

1. Læringskonsulent

1.1. Muligheder ind i brug af to-lærere

2. Igangværende indsatser på skolen

2.1. Sproglig udvikling

2.2. PLF-cirklen

2.3. Specialpædagogisk indsats

3. Gensidig aftale om, at både lærer og vejleder skal være observerende og undervisende i første sløjfe?

4. Ønsker for vejlederne

4.1. At matvejl. specialviden om matematikvanskeligheder og enkelte børns udfordringer kommer i live i undervisningen i indskolingen.

4.2. Specialafdelingen er optagede af motivation - PLF-fokuspunkt

4.3. IT-vejleder: Få gang i et samarbejde om at bruge MeeBook i indskolingen.

4.4. Få en erfaringsbaseret viden om alternative måder at komme ud som læringskonsulent på. At læreren får mulighed for at spejle sig i en anden underviser. At lærerne bliver stærke i forståelsen af sig selv.

4.5. Bruger vi to-lærertimerne (pædagogerne i indskolingen) og i afdelingerne rigtigt?

4.6. At vejledernes viden og kompetencer bliver inkluderet i lærernes praksis.

5. Målet er at blive dygtigere til det, vi allerede gør, i den virkelighed, vi er i.

6. Præsentation af projektet på lærermøde

6.1. Vigtigt at Lene og Maria deltager

6.2. Vi har 8 ressourcepersoner, som skal præsenteres. Tidsrammen skal præsenteres.

6.3. Kan afdelingerne komme med bud på, hvad de kunne bruge de enkelte vejledere til, og vi fordeler derefter?

6.4. Ledelsen/ressourcepersonerne må gerne sætte en retning.

6.5. Vi skal være åbne over for bud inden for en afsat ramme. Vi vil gerne have erfaringer med at arbejde med både medspillere og modspillere.

6.6. Skal vi sikre succes fra starten? Så vejlederne kan øve sig på nogenlunde sikker grund.