Hva må til for å redusere menneskeskapt co2-utslipp?

by kri wiri 08/02/2007
2205