PP opdracht

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PP opdracht by Mind Map: PP opdracht

1. Deel 1: Edushock

1.1. Boek zelf

1.2. Kritische reflectie

1.3. Lesconcept uitwerken

1.4. Digitale presentatie

2. Deel 2: Eigen school

2.1. Zelf een school zoeken

2.2. Per twee

2.3. Interview met aandacht voor remediërings- en deliberatiebeleid

2.4. Onderzoeken van dyslexiebeleid (PPC)

2.5. Verslag

3. Navorming

3.1. 1 navorming volgen

3.2. Blogpost over navorming

3.3. Attest in GoogleDocs