Ies de Melide

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ies de Melide by Mind Map: Ies de Melide

1. Profesorado

1.1. Departamentos didácticos

1.1.1. D.de Lingua Galega

1.1.2. D.de Historia

1.1.3. D.de Inglés

1.1.4. D. de Francés

1.1.5. D.de Ciencias

1.1.6. D.de Filosofía

1.1.7. D.Lengua Castelá

1.1.8. D.Grego

1.1.9. D.de Latín

1.1.10. D.de Orientación

1.1.11. D.de Tecnoloxía

1.1.12. D.de Matemáticas

1.1.13. D.de Plástica

1.1.14. D. de Madeira

1.1.15. D.de Relixión

1.1.16. D. de Educación física

1.2. Claustro

1.3. Comisión de coordinación pedagóxica

1.4. Equipo de normalización lingüística

2. Persoal non docente

2.1. Conserxes

2.2. Persoal de limpeza

2.3. Cafetería

2.4. Cuidadora

3. Dirección

3.1. Director

3.2. Subdirector

3.3. Xefa de estudos

4. Alumnado

4.1. Ciclo madeira

4.2. Bacharelato

4.3. ESO

4.4. PCPI

4.5. ESA

5. Secretaria