Moc ve státě

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Moc ve státě by Mind Map: Moc ve státě

1. Moc zákonodárná

1.1. Parlament

1.1.1. Poslanecká sněmovna - 200 poslanců

1.1.2. Senát - 81 senátorů

2. Moc výkonná

2.1. Vláda

2.1.1. Premiér (předseda vlády)

2.1.1.1. Ministerstva

2.1.1.1.1. Finance

2.1.1.1.2. Obrana

2.1.1.1.3. Školství

2.1.1.1.4. Zdravotnictví

2.1.1.1.5. Zahraničních věcí

2.1.1.1.6. Vnitra

2.1.1.1.7. Průmyslu a obchodu

2.1.1.1.8. Práce a sociálních věcí

2.1.1.1.9. Kultury

2.1.1.1.10. Dopravy

2.1.1.1.11. Zemědělství

2.1.1.1.12. Životního prostředí

2.1.1.1.13. Spravedlnosti

2.1.1.1.14. Místní rozvoj

2.2. Prezident

2.2.1. práva

2.2.1.1. jmenuje soudce

2.2.1.2. uděluje milosti

2.2.1.3. jmenuje vládu a ministry

2.2.1.4. přijímá demisi vlády

2.2.1.5. podepisuje zákony a mezinárodní smlouvy

2.2.1.5.1. Je přehlasovatelný parlamentem

2.2.1.6. jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

2.2.1.7. Jmenuje členy bankovní rady

2.2.2. výhody

2.2.2.1. nemůže být stíhán za běžné trestné činy

2.2.2.2. stíhatelný jen za velezradu

2.2.2.2.1. Velezrada je jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.

3. Moc soudní

3.1. Ústavní soud

3.1.1. rozhoduje o soulad zákonů s Ústavou ČR

3.2. Obecné soudy

3.2.1. Nejvyšší soudy

3.2.1.1. Nejvyšší soud

3.2.1.2. Nejvyšší správní soud

3.2.2. Vrchní soudy (Praha, Olomouc)

3.2.3. Krajské soudy

3.2.3.1. např. Krajský soud v Ústí nad Labem

3.2.4. Okresní soudy

3.2.4.1. např. Okresní soud Teplice