Νοητικός χάρτης Σεναρίου: "Πειραματική διερεύνηση του νόμου της Θερμιδομετρίας με χρήση εικονικού...

Παρακαλώ συμπληρώστε τις έννοιες που λείπουν.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Νοητικός χάρτης Σεναρίου: "Πειραματική διερεύνηση του νόμου της Θερμιδομετρίας με χρήση εικονικού εργαστηρίου" by Mind Map: Νοητικός χάρτης Σεναρίου: "Πειραματική διερεύνηση του νόμου της Θερμιδομετρίας με χρήση εικονικού εργαστηρίου"

1. Φύλλα εργασίας

1.1. Δραστηριότητες τάξης μαθητών/τριων:

1.1.1. 1η Δραστηριότητα και στα τρία φύλλα είναι η ...................... και με αυτήν επιδιώκεται:

1.1.1.1. α).................

1.1.1.2. β) ................

1.1.2. 2η Δραστηριότητα είναι η ......................

1.1.2.1. 1ο φύλλο εργασίας:.........................................................................

1.1.2.2. 2ο φύλλο εργασίας:.........................................................................

1.1.2.3. 3ο φύλλο εργασίας:.........................................................................

1.1.3. 3η Δραστηριότητα είναι η ......................

1.1.4. 4η Δραστηριότητα είναι η ......................

1.1.5. 5η Δραστηριότητα είναι η ......................

1.1.6. 6η Δραστηριότητα είναι η ......................

1.2. Στρατηγικές Ενέργειες εκπαιδευτικού

1.2.1. 1η ενέργεια:

1.2.2. New node

1.2.3. New node

1.3. Κομβικά σημεία σχεδιασμού των φύλλων εργασίας

1.3.1. Ποιο είναι το βασικό τρίπτυχο στο οποίο θα στηριχθεί όλη η διδακτική προσπάθεια;

1.3.1.1. 1. New node

1.3.1.2. 2. New node

1.3.1.3. 3. New node

1.3.2. Η μεταβολή της θερμοκρασίας αντιμετωπίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα σώματα να αποκτούν την ίδια τελική θερμοκρασία. Γιατί πιστεύετε γινεται αυτό;

1.3.2.1. New node

1.3.3. Γιατί είναι απαραίτητη η σχεδίαση από τους μαθητές/τριες δικιάς τους πειραματικής διάταξης και στα τρία φύλλα εργασίας;

1.3.3.1. New node

2. Γενικά

2.1. Χρήση ΤΠΕ

2.1.1. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είνα το ..........

2.2. Γνωστικό πεδίο

2.2.1. New node

2.3. Τάξεις στις οποίες αναφέρεται

2.3.1. New node

2.4. Συμβατότητα με Α.Π.

2.4.1. New node

2.5. Οργάνωση της τάξης

2.5.1. New node

2.6. Διάρκεια σεναρίου σε διδακτικές ώρες

2.6.1. New node

2.7. Υλικοτεχνική υποδομή

2.7.1. New node

3. 'Οπου βλέπετε "Νew node" συμπληρώστε με δικό σας κείμενο τώρα. Αν θέλετε να προσθέσετε πεδίο σε κάποιο μητρικό πεδίο, επιλέξτε το μητρικό και πατήστε το πλήκτρο + επάνω αριστερά δίπλα από το πλήκτρο My maps.

4. Διδακτικές προσεγγίσεις

4.1. Ποια είναι η καλύτερη σειρά διαπραγμάτευσης των μεταβλητών που μεταβάλουν την ποσότητα θερμότητας; Αιτιολογήστε την άποψη σας.

4.1.1. 1η μεταβλητή:................

4.1.2. New node

4.1.3. New node

4.2. Πιθανές παρανοήσεις

4.2.1. 1η παρανόηση:....................

4.2.2. New node

4.3. Προτεινόμενος τρόπος διερεύνησης των θερμικών φαινομένων

4.3.1. Τα θερμικά φαινόμενα μελετώνται με ...............

5. Διδακτικοί Στόχοι

5.1. 1ος Στόχος:................

5.2. New node

5.3. New node

5.4. New node

5.5. New node

5.6. New node

6. Δυσκολίες

6.1. Καθηγητών

6.1.1. 1η δυσκολία:........

6.1.2. New node

6.1.3. New node

6.1.4. New node

6.2. Μαθητών

6.2.1. 1η δυσκολία:..............

6.2.2. New node

6.2.3. New node

6.2.4. New node

7. Υλικό ΤΠΕ

7.1. Πίνακες -Διαγράμματα

7.1.1. 1.αλλαγή φάσεων

7.1.2. 2. New node

7.1.3. 3. New node

7.2. Εικόνες

7.2.1. 1. Θερμίτης

7.2.2. 2. New node

7.2.3. 3. New node

7.3. Video

7.3.1. 1. Calorimetry presentation

7.3.2. 2. New node

7.3.3. 3. New node

7.4. Κείμενα

7.4.1. 1. New node

7.4.2. 2. New node

7.4.3. 3. New node