AFFORDANSSIEN ARVIOINTIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AFFORDANSSIEN ARVIOINTIA by Mind Map: AFFORDANSSIEN ARVIOINTIA

1. Käytettävyys & Hyöty

1.1. LÄHTEIDEN SAATAVUUS

1.2. KOMMUNIKONTI

1.3. YHTEISTOIMINNALLISUUS

1.4. LÄHTEIDEN SAATAVUUS JA JULKAISU

2. TEKNOLOGINEN NÄKÖKULMA

2.1. Teknologisten affordanssien tarkastelussa huomioidaan myös Heuristinen arviointi

3. PEDAGOGINEN NÄKULMA

3.1. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti sovellusten pedagiset näkökulmat

4. SOSIAALIEN NÄKÖKULMA

5. voidaan tarkastella