Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Astrofysikk by Mind Map: Astrofysikk

1. Stålelovene

1.1. Wirns foryningslov

1.2. Stefan-Bøltzmanns lov

2. Avstander i universet

2.1. Lysstrykemetoden

2.2. parallaksemetoden

3. Kosmologi

3.1. Hubbles lov og rødforskyving

3.2. Den kosmiske bakgrunnstrålingen

3.3. Standardmodellen for universets utvikling

3.3.1. Big bang

3.4. Vakuumenergi

4. Galakser

4.1. Stjerne

4.1.1. Stjernedød

4.1.1.1. Hviste dverger

4.1.1.2. Nøytronstjerne

4.1.1.3. Svarte hull

4.1.1.4. Hypernovaer og gammaglimt

4.1.2. Stjerneliv

4.1.2.1. HR-diagrammet

4.1.2.1.1. Forståelse av utvikling

4.1.2.2. Stjernefødsel

4.1.2.3. Livet på hovedserien

5. stjerner som grunnstoffabrikk

5.1. Supernova

5.1.1. Spredning av grunnstoff

5.1.1.1. Helium/jern

5.1.1.1.1. Nye stjerner