HOPE ENGLISH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HOPE ENGLISH by Mind Map: HOPE ENGLISH

1. Hình ảnh trung tâm

2. Lộ trình Dạy học

2.1. Khóa miễn phí cho #Team_Boss_Phát_Xít

2.1.1. Khóa học bán hàng online Phí cam kết học tập 99k

2.1.1.1. Khóa học bán hàng online nâng cao 499k. Áp dụng là ra đơn Chỉ cần 2 đơn dư tiền học Học 1 lần áp dụng cả đời

2.1.1.1.1. Kháo học cho leader Học cách quản lý nhóm Quản lý Team Lên chiến lược cho Team Các công cụ hỗ trợ cho Team

3. MỤC TIÊU XA: kiếm nhiều học viên, mở rộng quy mô

4. Mục tiêu chung Đầu tiên Muốn nhiều người biết và hiểu rõ hơn về trung tâm

5. Tiếp cận

5.1. KÊNH

5.1.1. Website

5.1.1.1. Salepage

5.1.2. Facebook

5.1.3. Trung Tâm

5.2. Đưa tới khách hàng

5.2.1. Sản Phẩm Vật Lý

5.2.1.1. Chia sẻ thông tin

5.2.1.1.1. Con người

5.2.1.1.2. Khóa học

5.2.1.1.3. Trung tâm

5.2.2. Sản Phẩm Số

5.2.2.1. Website Chứa Khoá Học

5.2.2.2. Group Hỗ Trợ cho phụ huynh

6. Remarketing Offline

6.1. Name Card

6.2. Thẻ Voucher Giảm Giá

6.2.1. Giữ chân học viên

6.2.2. Tìm kiếm học viên mới từ hv cũ

6.3. Thư cảm ơn

7. Selling

7.1. Khóa học

7.2. Giá

7.3. Quà tặng

7.4. Chính sách

7.5. Cam kết + Đảm bảo

7.6. Cái này mình đang nói về mình, trung tâm mình, dịch vụ của mình

8. Tìm hiểu

8.1. Vấn đề của khách hàng

8.2. Mong muốn của khách hàng

8.3. Cảm xúc của khách

8.4. Niềm tin khách hàng

8.5. Trải nghiệm khách hàng

8.6. Tập trung khách hàng

9. CHỌN NƠI ĐỂ PR

9.1. OFFLINE

9.1.1. Các ngã tư đông đúc người

9.1.1.1. Lợi thế

9.1.1.1.1. Phát triển kỹ năng trong quá trình làm

9.1.1.1.2. Có case study

9.1.1.1.3. Kiếm tiền nhanh đưa vào việc bán thanh

9.1.1.2. Yếu điểm

9.1.2. Các trường học cấp tiểu học, trung học quanh đây

9.1.2.1. HỢP TÁC

9.1.2.1.1. Dễ bán

9.1.2.2. TỔ CHỨC SỰ KIỆN

9.1.2.2.1. Cạnh tranh lớn

9.1.2.2.2. Bom hàng

9.1.2.2.3. Có kích thước sai cở

9.1.2.2.4. Cạnh tranh lớn

9.1.2.2.5. Bom hàng

9.1.2.2.6. Phải có team lớn để làm (nếu làm số lượng lớn)

9.1.3. Các trung tâm dạy học về các kĩ năng như đàn, nhảy, hát, bơi lội....

9.1.3.1. HỌP TÁC

9.1.3.2. TỔ CHỨC SỰ KIỆN

9.2. ONLINE

9.2.1. PAGE FB

9.2.2. Quảng cáo GDN(Google Display Network )

9.2.3. Quảng cáo Google Search