Kapitel 1: Materia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kapitel 1: Materia by Mind Map: Kapitel 1: Materia

1. Rena ämnen

1.1. Kemiska föreningar

1.1.1. Jonföreningar

1.1.1.1. Metaller och icke-metaller

1.1.2. Molekylära ämnen

1.1.2.1. Icke-metaller

1.2. Grundämnen

1.2.1. Metaller

1.2.2. Icke-metaller

1.2.3. Halvmetaller

2. Blandningar

2.1. Homogena lösningar

2.2. Hetrogena lösningar

3. Kapitel 2

3.1. Perioder visar antalet elekronskal. Grupper 1-18 visar antalet valenselektroner som varje grundämne har. Grupp 1: 1e- Grupp 2: 2e- Grupp 3-12:

4. Periodiska systemet

4.1. Period 1-7

4.1.1. Visar antalet elektronskal

4.2. Grupper 1-18

4.2.1. Gruppnumret visar antalet valenselektroner

4.2.2. T.ex. Grupp 1: 1e- Grupp 2: 2e- OBS! Grupp 3-12 Varierar (Au 1e-) (Ag 1e-) (Hg 1e-)

4.3. Grupp 13: 3e-