Információtudomány és média a 21. század elején

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Információtudomány és média a 21. század elején by Mind Map: Információtudomány és média a 21. század elején

1. Információs társadalom. Modellek, gazdasági és társadalmi következmények

1.1. információs

1.1.1. versenyképesség, új munkahelyek

1.1.2. ökológiai előny?

1.1.3. az életmód forradalmasítása

1.1.4. kérdései:

1.1.4.1. kéretlen reklámok, egyéb problémák

1.1.4.2. web2-es tartalmak minősége

1.1.4.3. technológia vs. időráfordítás

1.1.4.4. valódi közösségek?

1.1.5. tulajdonságai:

1.1.5.1. gyors információszerzés, tartalom minősége nem mindig megfelelő

1.1.5.2. az időmenedzsment tanulása

1.2. kommunikációs

1.3. tudás alapú

1.4. web1 vagy web2

1.4.1. kollaboráció

1.4.2. közösségi funkciók

1.4.3. tudásmegosztás, közös tudás

1.4.3.1. wikipédia

1.4.3.2. blogok

1.4.3.3. egyéb

2. Digitális nemzedék elméletek. Felhasználói szokások, életkor és IKT kompetencia

2.1. Prensky féle

2.1.1. bennszülött

2.1.2. bevándorló

2.2. Buda András féle

2.2.1. nomád

2.2.2. telepes

2.3. X,Y,Z

2.3.1. generációs tulajdonságok:

2.3.1.1. gyors információszerzés

2.3.1.2. ingerfalás

2.3.1.3. sokcsatornás figyelem

2.3.1.4. érzelmi azonnaliság

2.3.1.5. mindig online

2.3.1.6. állandó közlési vágy

2.3.1.7. szleng

2.3.1.8. hálózatosodáa

2.3.1.9. tekintélyhez való igazodás

2.3.1.10. fogyasztók - a gazdaság számára fontos tényezők

2.4. Ságvári Bence féle

2.4.1. IT generáció

2.5. Csepeli, Prazsák féle

2.5.1. digitális szegények

2.5.2. digitális gazdagok

2.6. Fehér Péter, Hornyák Judit féle

2.6.1. netgeneráció

2.7. optimista - pesszimista megközelítések

3. A netnemzedék vizsgálata, Z. Karvalics László alapján

4. Pedagógusok: mentorok - pályakezdők IKT kompetenciái - generációs ellentétek??

5. Az oktatás minőségének, módszertanának változnia kell!!

6. Digitális kompetencia, digitális műveltség, digitális állampolgárság

6.1. A legképlékenyebb téma, a legkétségesebb, a legvitatottab: van-e olyan, hogy dgitális állam, digitális állampolgárság.

6.2. Nem csak a digitális kompetenciák szükségesek hozzá; szövegértés...

6.3. Kompetencia fogalma

6.3.1. tanulói kompetenciák

6.3.2. tanári kompetenciák

6.3.3. adminisztrátorok? - Nálunk ez hogyan adaptálható?

6.4. Az online tanulási környezet problematikája

6.5. Az ISTE kompetenciatérképei

6.6. IKT oktatás: öncélú vagy sem?

6.7. A kreativitás nagy kérdése

6.8. Egy digitális állampolgár kompetenciái

6.8.1. technológia terén

6.8.2. emberi téren

6.8.3. kultúra területén

6.8.4. az etikus viselkedés területén

6.8.4.1. az eEtikett kérdése

7. Fejlődni kell IKT kompetencia területén

8. Az információs társadalom technológiai környezete. Eszközrendszerek és alkalmazások.

8.1. A digitális tolltartó

8.1.1. eszközök, alkalmazások, kommunkiáció

8.1.1.1. Közösségek

8.1.1.1.1. Google+

8.1.1.1.2. Facebook

8.1.1.1.3. LinkedIn

8.1.1.2. Keretrendszerek

8.1.1.2.1. Moodle

8.1.1.2.2. Mahara

8.1.1.3. Blogok, mikroblogok

8.1.1.3.1. Blogger

8.1.1.3.2. Twitter

8.1.1.3.3. Tumblr

8.1.1.4. Geolokáció

8.1.1.4.1. Foursquare

8.1.1.4.2. Geocaching

8.1.1.5. Közösségi tartalmak

8.1.1.5.1. Wikipédia

8.1.1.5.2. Issuu

8.1.1.5.3. Delicious

8.1.1.5.4. Second Life

8.1.2. Az eszközök gyorsan változnak

8.1.3. kérdései

8.1.3.1. offline vagy online

8.1.3.2. közös pont: internet

8.1.3.3. hatás - visszahatás

9. Esélyegyenlőtlenség, kockázatok

9.1. Esélyegyenlőtlenség

9.1.1. Társadalmi különbözőségek

9.1.1.1. hozzáférés

9.1.1.2. kapcsolódás

9.1.1.3. dilemma a fejlesztésre

9.1.1.3.1. leszakadók

9.1.1.3.2. élvonal

9.1.1.4. Mekkora a reális szakadék?

9.1.1.5. Milyen hátránya származik ebből a társadalomnak?

9.1.1.5.1. az egyén vesztesége

9.1.1.5.2. a közösség vesztesége

9.1.2. Attitűd

9.1.2.1. kritikus feltételek szuperpozíciója

9.1.3. elefánt effektus

9.2. Kockázatok

9.2.1. technológiai kockázat

9.2.2. informatikai bűnözés

9.2.3. humán kovkázat

9.2.4. pszichológiai veszélyek

9.2.5. függőség, személyesség, biztonság

10. Internetezés és kultúra. Divatos tévképzetek

10.1. kommunikáció

10.1.1. szóbeli

10.1.2. írás megjelenése

10.1.3. nyomtatás - Gutenberg - galaxis

10.1.4. telekommunikáció

10.1.5. internet

10.2. lassú változás

10.3. felmerülő kérdés

10.3.1. kapcsolati teljesítőképesség (Csepeli - Prazsák)

10.4. Az internet és a kultúra viszonya

10.4.1. békés egymásmellett élés

10.4.2. szkeptikusok

10.4.3. "a párhuzamosok sosem találkoznak"

10.4.4. optimisták

10.5. Internet és értékek ?

10.5.1. tolerancia

10.5.2. munkahelyi autonómia

10.5.3. eetikett, attitűd

11. Információs társadalom és oktatás; a tanítás és tanulás új koncepcionális keretei (Komenczi Bertalan nyomán)

11.1. A nagy kulturális változások

11.2. Tanulásértelmezések

11.2.1. Behaviorista

11.2.2. Kognitivista

11.2.3. Konstruktivista

11.3. Tanulási környezetek

11.3.1. Paradigmaváltás-e az e-learning

11.3.2. Közösségi tudáskonstruálás

11.3.3. Jellemzői: probléma központú, inspiráló, társas tanulásra alkalmas,

11.4. Integrált zanulási dimenziók

12. A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus

12.1. Tanuláselmélet-e a konnektivizmus?

12.2. fogalmai

12.2.1. Siemens, Downes

12.2.2. Kulcsár Zsolt

12.2.3. először a jó gyakorlatok, azután az elmélet

12.2.4. A formális oktatásba nem jó

12.2.5. életforma (Fehér Péter)

12.2.6. önkéntes, erős belső motivációval

12.2.7. tematika

12.2.8. adminisztrátor

12.2.9. 2 inspirátor!!!

12.2.10. a formális oktatásban (közoktatásban) nehezen elképzelhető

12.2.11. skálafüggetlenség

12.2.12. optimális csoportlétszám 100 fölött

13. Nyílt oktatási formák, felnőttképzési jó gyakorlatok

13.1. alapja az ADAPTIVITÁS

13.1.1. pedagógus

13.1.1.1. szakmai tudás

13.1.1.2. alkalmazkodás

13.1.1.3. egységességen és differenciáláson alapuló oktatási gyakorlat

13.1.1.4. segítő, facilitátor

13.1.1.5. együttműködés

13.1.2. nyitott

13.1.3. szabad hozzáférésű

13.2. Jó gyakorlatok

13.2.1. Khan Akadémia

13.2.2. FernUniversitat in Hagen

13.2.3. Open University of Catalonia

13.2.4. KONNEKT csoport

14. Esélyegyenlő(tlen)ség a felnőttoktatásban az információs társadalom korában Digitális eszközök a speciális szükségletű (fogyatékos) személyek oktatásában

14.1. “digitális varázspálca”

14.2. "rossz gyakorlatok"

14.2.1. Tanulói diverzitás - "minek tanul itt"

14.2.2. Tanári szerep - “én nem is értek hozzá”

14.2.3. Differenciálás - “nehogy már előnyhöz jusson”

14.2.4. Tanulási környezet - ja, hát úgy könnyű neki”

14.3. esélyegyenlőség fogalmai

14.4. fogyatékossági csoportok

14.4.1. Miben különböznek?

14.4.1.1. megismerés preferált csatornája

14.4.1.2. tanulási stílus

14.4.1.3. kognitív stílus

14.4.1.4. kultúra

14.5. Jobban érvényesül-e a digitális szakadék?

14.6. Tanári szerep

14.6.1. speciális tudás?

14.6.2. ATTITŰD!

14.7. A jó integráció

14.7.1. megfelelő környezet kialakítása

14.7.2. a pedagógus elkötelezettsége

14.7.3. pedagógus és gyógypedagógus között harmonikus kapcsolat - folyamat előkészítés, folyamat szabályozás

14.7.4. tanulási tartalom akadálymentesítése

14.7.5. digitális államban: akadálymentes web

15. A GONDOLATTÉRKÉP ELKÉSZÍTÉSÉBEN NAGYON SOKAT SEGÍTETTEK KÁLMÁN TERÉZ ÓRAI JEGYZETEI - KÖSZÖNET ÉRTE!