Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Hva er ergonomi?

1.1. Ergonomi er kunnskap.

1.1.1. New node

2. Hvorfor er ergonomi viktig?

2.1. I alle bevegelser

3. Ergonomiske prinsipper

3.1. Ergonomiske prinsipper forteller

3.1.1. - Naturlig bevegelsesmønster

3.1.2. New node

4. Naturlig bevegelsesmønster

4.1. Når du går

5. Gode arbeidsstillinger

5.1. Det er viktig å kjenne

6. Riktige arbeidsteknikker

6.1. I tillegg til å ha en god arbeidsstilling

7. Forflytningsteknikk

7.1. Når du skal hjelpe en person