Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ergonomi by Mind Map: Ergonomi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ergonomi

Hva er ergonomi?

Ergonomi er kunnskap.

Ergonomi er kunnskap om hvordan arbeid og arbeidsmiljø kan tilpasses det enkelte mennesket. Målet med denne tilpasningen er å hindre at det oppstår skader og helseplager.

Hvorfor er ergonomi viktig?

I alle bevegelser

I alle bevegelser og i alt arbeid er det viktig å tenke over hvordan vi bruker kroppen. Kroppen blir sterkere av bevegelse og av riktig belastning. Men feil bruk av kroppen kan føre til skader og slitasje på muskler, sener og ledd, og gi belastningslidelser.

Ergonomiske prinsipper

Ergonomiske prinsipper forteller

Ergonomiske prinsipper forteller oss hvordan vi kan bruke kroppen riktig og planlegge arbeidet vi skal utføre. Riktige arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger kan for eksempel bidra til at vi unngår unødig og uheldig belastning på kroppen. Naturlig bevegelsemønsterGode arbeidsstillingerRiktige arbeidsteknikkerVariasjon i arbeidetÅ forberede arbeidet.

Naturlig bevegelsesmønster

Når du går

Når du går, overfører du tyngden til det ene beinet og flytter det andre beinet. du utnytter dermed tyngdekraften når du flytter en kroppsdel om gangen - det kalles naturlig bevegelsesmønster og gjentar seg i alle forflytninger du gjør. I alt fysisk arbeid vi utfører, spiller ryggsøylen (virvelsøylen) en stor rolle. for å unngå belastningslidelser i rygg og nakke må vi passe på å beholde en naturlig krumning i ryggen og unngå å belaste ryggen mens den er vridd.

Gode arbeidsstillinger

Det er viktig å kjenne

Det er viktig å kjenne til hvordan du beveger kroppen din når du skal jobbe i krevende arbeidsstillinger. når du blir klar over hvordan du selv og andre beveger seg, kan du bruke denne kunnskapen aktivt i arbeidslivet.

Riktige arbeidsteknikker

I tillegg til å ha en god arbeidsstilling

I tillegg til å ha en god arbeidsstilling er det viktig at vi bruker riktige arbeidsteknikker når vi utfører et arbeid. løfte- og bæreteknikk er noe du bare bruker når du arbeider med små barn eller gjenstander. ellers bruker du forflytningsteknikk.

Forflytningsteknikk

Når du skal hjelpe en person

Når du skal hjelpe en person til å flytte på seg, for eksempel til å reise seg fra en stol, lar du personen selv være aktiv. ta utgangspunkt i hvordan personen ville ha reist seg uten hjelp: han eller hun ville ha bøyd seg litt framover for at det skulle bli lettere å reise seg opp. I helse- og omsorgsyrker er det viktig å oppmuntre brukerne til å være aktive.