Securitate domestică

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Securitate domestică by Mind Map: Securitate domestică

1. Din motive greu explicabile, discuțiile despre securitatea internă sunt puțin prezente, comparativ cu alte forme ale securității. Aspectul poate fi posibil și datorită faptului că vor fi vizate major existența și posibilitățile potențării laturilor ce compun securitatea –publică și civilă.Fără intenția privind diminuarea rolului respectivelor componente, trebuie să vedem apriori modalitatea integratoare de existență, dimensionarea esențială în domeniul intern complex, deci securitatea internă pe ansamblul statului

1.1. Considerații privind securitatea domestică- Emanuel Ștefan Marinescu

2. Caracteristici

2.1. Legalitatea este aspectul sine qua non1 al eforturilor întreprinse, generată de prioritatea respectării întocmai a cadrului democratic și a drepturilor fundamentale ale omului.

2.2. Ingeniozitatea trebuie să constituie aspectul ce imprimă acțiunilor o eficiență ridicată, prin eliminarea șabloanelor.

2.3. Continuitatea impune ca măsurile de supraveghere, control și intervenție să fie întreprinse permanent, atât ziua cât și noaptea, 24 ore/7 zile

2.4. Violența redusă semnifică necesitatea de realizare a eforturilor în litera și spiritul legii, atât pe durata dimensiunii preventive, cât și a celei reactive

2.5. Colaborarea amplă este necesară, dar și obligatorie

2.6. Conducerea unică presupune ca managementul situației operative să fie realizat dintr-un singur punct sau conducerea să aparțină unei unice persoane.

3. Cauze

3.1. stabilirea priorităţilor în materie de prevenire și anticipare; implicarea tuturor sectoarelor care deţin un rol în protecţia publică (politic, economic, social etc.); informa- rea cetăţenilor cu privire la politicile de securitate; și, în cele din urmă, recunoașterea interdependenţei dintre securitatea internă și cea externă în stabilirea unei abordări de „securitate globală” cu ţările terţe.

4. Intrebare de cercetare

4.1. Care sunt premisele privitoare la Securitatea domestică care contribuie la fenomenul migrației?

4.1.1. Natura umană solicită a se încerca găsirea unor condiţii de viaţă mai bune, în mod firesc regiunile mai dezvoltate atrag populaţie din părţi mai sărace ale lumii. Procesul migraţiei implică un subiect (emigrant sau imigrant), cel puţin două ţări (ţara de origine şi ţara de destinaţie, dar şi ţările tranzitorii), precum şi intenţia de a obţine permis de şedere sau de a găsi un loc de muncă în ţara de destinaţie.

4.1.1.1. Câteva efecte socioeconomice ale migraţiei forţei de muncă asupra ţărilor de emigraţie. Cazul României Monica ROMAN Academia de Studii Economice, Bucureşti [email protected] Cristina VOICU Academia de Studii Economice, Bucureşti [email protected]

4.1.2. amploarea contracției economice în România în perioada 2009-2010”3, a condus la un al patrulea val de plecări masive a unei părți a populației.

4.1.2.1. O PERSPECTIVĂ EXISTENȚIALISTĂ A CAUZELOR MIGRAȚIEI ȘI IMPLICAȚII DE SECURITATE / AN EXISTENTIALIST PERSPECTIVE OF THE CAUSES OF MIGRATION AND SECURITY IMPLICATIONS Cristian Marian Radu1, Țuțu Pișleag2

4.1.3. pentru anga- jarea în câmpul muncii sau pentru dezvoltarea afacerilor, plecarea la studii peste hotare cu următoarea angajare în câmpul muncii, stabilirii locului de trai și înființarea famili- ei, e

4.1.3.1. IPOTEZE PRIVIND CAUZELE MIGRAȚIEI FORȚEI DE MUNCĂ ÎN CONTEXTUL PREVEDERILOR LEGISLAȚIEI UNIUNII EUROPENE Ana CREȚU, doctorandă, Universitatea de Studii Europene din Moldova