USPOREĐIVANJE BROJEVA

Uspoređivanje brojeva umna mapa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
USPOREĐIVANJE BROJEVA by Mind Map: USPOREĐIVANJE BROJEVA

1. Uspoređivanje brojeva

1.1. osam

1.1.1. sedam

1.2. nula

1.2.1. dvanaest

2. Uspoređivanje predmeta

2.1. koliko je slonova?

2.1.1. 4

2.1.2. koliko je lavova?

2.1.2.1. 3

2.2. koliko je kuća?

2.2.1. koliko je olovaka?

2.2.1.1. 1

2.2.2. 1

2.3. koliko je jabuka?

2.3.1. koliko je banana?

2.3.1.1. 16

2.3.2. 10

3. Znakovi

3.1. Kada govorimo da je nešto VEĆE, pišemo znak >.

3.2. Kad govorimo da je nešto MANJE, pišemo znak <.

3.3. Kada su brojevi jednake veličine, pišemo znak =.

3.4. Zadaci za vježbu-KVIZ

3.5. IGRA: Čudnovati kotač

4. Što to znači?

4.1. Usporediti dva broja znači odrediti koji je od njih manji, veći ili jednak.

5. Edukativni video sa zadacima