Atmosfærisk luft

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Atmosfærisk luft by Mind Map: Atmosfærisk luft

1. Oxygen

1.1. O2

1.2. Ilt

1.3. Trække vejret

2. Hydrogen

2.1. H2

2.2. brint

3. Nitrogen

3.1. N2

3.2. kvælstof

4. Kuldioxid

4.1. CO2

4.2. kul = carbon