Стильові домінанти соцреалізму Соцреалізм - це творчий метод, що склався на початку XX ст. як від...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Стильові домінанти соцреалізму Соцреалізм - це творчий метод, що склався на початку XX ст. як відображення процесів розвитку художньої культури в добу соціалістичних революцій, як вираження відповідно усвідомленої концепції світу і людини by Mind Map: Стильові домінанти соцреалізму Соцреалізм - це творчий метод, що склався на початку XX ст. як відображення процесів розвитку художньої культури в добу соціалістичних революцій, як вираження відповідно усвідомленої концепції світу і людини

1. Гендерні проекції

1.1. Стирання статевих розбіжностей

1.1.1. Всі однаково готуються до оборони та праці

1.2. Пропагування гендерної рівності

1.3. Потужні феміністичні мотиви

1.4. Мотив звільнення жінки

2. Міфологія землі

2.1. Земля - втілення зла

2.1.1. Приклад: оповідання Петра Панча "Мамо, вмирайте!"

2.2. Земля має приватно-власницький характер

3. Творення ідеологізованих міфологічних образів

4. Ідеологія марксизму

4.1. Уособленням добра був більшовик, уособленням зла — куркуль

4.2. Місто поставало як уособлення гармонії, а село — дисгармонії і хаосу

5. Концептуальні засади

5.1. Світ

5.1.1. Поділений на радянський та "буржуазний" у часі та просторі

5.1.2. Полюси наділені відповідно ідеалізованими та гіперболізованими рисами

5.2. Людина

5.2.1. Частина механізму "великої держави", гвинтик, коліщатко

5.3. Краса

5.3.1. Ідеологізоване поняття

5.3.2. Виявляється лише у праці

5.4. Переважаючий настрій

5.4.1. Комуністичний, або історичний оптимізм

5.4.1.1. Кінцевим результатом історичного прогресу є комунізм

5.5. Спосіб зображення

5.5.1. Нав'язаний ідеологією

5.5.2. Творення універсальних міфологічних образів-схем

5.6. Автор

5.6.1. Виконавець волі партверхівки

5.6.2. Співець соціалізму або ворог держави

5.7. Рід, жанр

5.7.1. Так звані "псевдо-" лірика, епос, драма

5.7.2. У ліриці: гімн, пісня, ода

5.7.3. У епосі: виробничий роман

5.7.4. У драмі: агітка

5.8. Поетика

5.8.1. Занепад індивідуальних стилів

5.8.2. Одноманітність тем, сюжетів, образів, художніх засобів

5.8.3. Міфологізм, монументальність

6. Наявність "позитивного" героя

6.1. Прославляється сталевий герой

6.2. Позитивними героями літератури соціалістичного реалізму були робітники, селяни-незаможники

6.3. Представники інтелігенції поставали як жорстокі, аморальні, підступні

6.4. Повинен був служити зразком як будівельник нового життя, передовий особистості, не схильною до ніяким сумнівам

7. Мілітарні проекції

7.1. Постають із засад не толерантності та агресивності тоталітарного режиму

7.2. Міфологізація сили та влади

7.2.1. Шляхом до суспільної гармонії бачиться насильство над собою та над загалом

7.3. Смерть буденна, звичайна

7.4. Соцреалізм - матриця перемоги та перетворення

8. Сакралізація радянської теми та вождів

9. Принцип партійності

9.1. Метод правдивого, історично конкретного зображення дійсності в її революційному розвитку

9.2. Оцінка зображеного з позицій комуністичної ідеології

9.3. Оспівування комуністичної партії і її вождів, соціалістичний ідеал

9.4. Письменник, критик або літературознавець повинен був писати не те, що він сам дізнався і зрозумів, але те, що партія оголошувала «типовим»

10. Народність

10.1. Під цим малася на увазі як зрозумілість літератури для простого народу, так і використання народних мовних зворотів та прислів'їв

11. Конкретність

11.1. У зображенні дійсності показати процес історичного розвитку, який у свою чергу повинен відповідати матеріалістичного розуміння історії

12. Ідейність

12.1. Показати мирний побут народу, пошук шляхів до нового, кращого життя, героїчні вчинки з метою досягнення щасливого життя для всіх людей

13. Моделі війни

13.1. Тиражування модерних військових міфів

13.2. Керівна і вирішальна роль партії

13.3. Міфологізація ненависті

13.3.1. Спільнота, об'єднана ненавистю, більш продуктивна

13.4. Міф насильства над індивідом

13.5. Міф героя