Akidah (Iman)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akidah (Iman) by Mind Map: Akidah (Iman)

1. Kata dasar adalah 'aqada yang membawa pengertian:

1.1. 1. 'Uqdah: Simpulan tali yg kuat, kukuh, padu & tidak boleh dirungkai.

1.2. 2. 'Aqad: Perjanjian - Antara manusia dengan Allah semasa di alam roh/perjanjian bersyahadah.

1.3. Maksud lain:

1.3.1. Sesuatu yg tersimpul secara erat/kuat (Prof. Abdul Aziz Dahlan)

1.3.2. Simpulan/ikatan pada sesuatu benda (Dari sudut bahasa)

1.3.3. Pegangan yg mutlak, mantap, kuat, kekal dan suci dlm jiwa seorang muslim (Dari sudut agama)

2. Ajaran Islam wujud sejak azali kerana konsep 'menyerah' (Surrender) terhadap Allah sebagai makhluk ciptaan-Nya

2.1. Konsep tersebut konsisten sejak zaman Nabi Adam sehinggalah diturunkan kepada Nabi Muhammad.

2.2. Apa yg membezakan hanyalah syariat yang dibawa kerana ianya bersifat dinamik.

2.3. Maksud 'menyerah': Sebagai contoh manusia tidak boleh mengubah fungsi organ dalaman yang telah dianugerahkan. Oleh itu, perlu redha dan pasrah dengan apa yang ada.

3. Ciri-ciri Akidah yang benar:

3.1. Meyakini kewujudan Allah

3.2. Menafikan sifat kekurangan dan penyerupaan bagi Allah

3.3. Tidak cuba menyingkap hakikat atau zat Allah

3.4. Memerhatikan ciptaan Allah, bukan berfikir tentang zatNya

3.5. Aqidah yang benar juga mempercayai konsep Rukun Iman iaitu:

3.5.1. Percaya kepada Allah

3.5.2. Percaya kepada Malaikat

3.5.3. Percaya kepada Rasul

3.5.4. Percaya kepada Kitab

3.5.5. Percaya kepada Hari Akhirat

3.5.6. Percaya kepada Qada' dan Qadar

4. Perkara-perkara yang boleh membatalkan Akidah:

4.1. Iktikad/kepercayaan - contoh: khurafat

4.2. Perkataan - contoh: mencela Al-Quran

4.3. Perbuatan - contoh: menjamu penunggu

5. Ciri-ciri Akidah yang batil atau bertentangan dengan tauhid:

5.1. Menyekutukan Allah dengan sesuatu

5.2. Mengingkari Allah sebagai Tuhan yang Esa

5.3. Akidah tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih

5.4. Menafsirkan sesuatu mengikut kehendak sendiri/logik akal tanpa berpandu pada Al-Quran dan Al-Hadis

5.5. Kepercayaan kepada Allah yang berubah-ubah

6. Kesan Akidah kepada individu

6.1. Merasai kemuliaan diri kerana hampir dengan Allah

6.2. Aktif dan produktif serta sentiasa menghargai waktu

6.3. Luas pandangan dan jelas matlamat

6.4. Hati yang sentiasa hidup