Xu hướng cntt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Xu hướng cntt by Mind Map: Xu hướng cntt

1. Khoa học máy tính

1.1. Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt các đề án công nghệ thông tin đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học,...

1.2. Có thể làm việc với vai trò là một Chuyên viên lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển các ứng dụng tin học, hoặc một lập trình viên phát triển các phần mềm hệ thống.

1.3. Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn giải pháp, xây dựng và bảo vệ hệ thống thông tin hoặc làm việc tại bộ phận nghệ thuật thông tin.

1.4. Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn giải pháp, xây dựng và bảo vệ hệ thống thông tin hoặc làm việc tại bộ phận nghệ thuật thông tin.

1.5. Khoa học nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, Trung tâm Nghiên cứu, Cơ quan quản lý của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng.

2. Kỹ thuật máy tính

2.1. Có thể tự động phát trò chơi sản phẩm, ứng dụng trên di động thiết bị.

2.2. Kỹ sư thiết kế mạch điện-điện tử, mạch điều khiển trong công nghiệp, vi mạch, chip,…

2.3. Kỹ sư đảm nhiệm các công việc về công nghệ thông tin nói chung trong các cơ quan, doanh nghiệp chuyên và không chuyên về công nghệ thông tin

2.4. Làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu

2.5. Học tiếp lên cao học, tiến sĩ CNTT nhóm ngành

3. System information

3.1. Hướng quản trị quản lý

3.1.1. - Tiếp thị quảng cáo - Tiếp thị điện tử, SEO

3.1.2. - Bán hàng - Điểm bán hàng

3.1.3. - Dịch vụ khách hàng – CRM

3.1.4. - Quản lý chuỗi cung ứng– SCM

3.1.5. - Hoạch định nguồn lực – ERP

3.1.6. - Nhân sự, tuyển dụng - HRM

3.2. Hướng công nghệ thông tin

3.2.1. Quản trị thông tin

3.2.2. Bộ phận quản lý dữ liệu

3.2.3. Bộ phận ERP

3.2.4. Phòng điện toán

3.2.5. Phòng nghiên cứu phát triển

3.2.6. Đơn vị tư vấn

3.2.7. huấn luyện CNTT

3.2.8. Trợ lý cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý.

4. Mạng máy tính truyền thông

4.1. Chuyên viên mạng quản trị và hệ thống tại các ngân hàng, các trung tâm dữ liệu, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)

4.2. Chuyên viên thiết kế mạng chuyên nghiệp: xây dựng các máy tính mạng an toàn, hiệu quả cho các đơn vị có yêu cầu

4.3. Chuyên viên phát triển mạng phần mềm

4.4. Chuyên viên phát triển ứng dụng trên di động và mạng không dây

5. Kỹ thuật phần mềm

5.1. Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm, game; bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, …,các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT.

5.2. Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về vấn đề giải pháp, xây dựng và bảo trì thông tin hệ thống

5.3. Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính trả lời các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học ...

5.4. Làm việc ở bộ phận nghệ thuật thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).

5.5. Có thể tự động phát trò chơi sản phẩm, ứng dụng trên di động thiết bị.