Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ecologia by Mind Map: Ecologia

1. parcs

2. reduccio residus

3. malgastament energetic

4. flora

5. destrucció

6. mort d'ecosistemes

7. parc d'aventura

7.1. bolets

7.2. turisme

7.3. nens

7.4. destruccio

7.5. animal

8. alpinisme

9. buscar bolets

10. caminar

11. correr

12. bici

12.1. ciclocross

12.2. ruta

12.3. gravel

12.4. velòdrom

12.5. roda

12.6. manillar

13. tèxtil

14. tecnológica

15. alimentària

16. mecànica

17. muntanya

17.1. everest

17.2. bellmunt

17.3. montserrat

17.4. K2

17.5. montblanc

17.6. pirineus

18. platja

19. bosc

20. ciutats

21. virus

22. aerosol

23. ozó

24. clima

25. desenvolupament ambiental

26. gas

27. petroli

28. llum

29. gas natural

30. mobilitat

31. naturalesa

32. selva

33. rius

34. deserts

35. mar

36. oceans

37. boscos

38. vent

39. tempesta

40. atmosfera

41. aerosol

42. virus

43. vida

44. arbre

45. terra

46. gas

47. inundacions

48. pluja

49. acústica

50. hídrica

51. tèrmica

52. visual

53. lumínica

54. Natura

55. sostenible

56. planeta terra

57. net

58. ecosistema

59. energia

59.1. comfort

59.2. mobilitat

59.3. ordinador

59.4. internet

59.5. hospital

60. conservació

61. medi ambient

62. reciclar

63. eco

64. natura

65. bio

66. plantes

67. animals

68. brossa

69. contaminació

69.1. asma

69.2. cancer

69.3. intoxicació

69.4. destrucció

69.5. mort

70. radioactivitat

71. ecosistema

72. ambient

73. aire

74. fàbriques

74.1. produccio

74.2. producte

74.3. residu

74.4. mal estar

74.5. acid

74.6. brossa

75. atmosfera

75.1. cancer pell

75.2. escalfament del planeta

75.3. temperatura

75.4. oxigen

76. indústria

77. mediambiental

78. ecoturisme

79. pluja

80. aerosol

81. flora

81.1. animal

81.2. jardi

81.3. arbre

82. carbó

83. Fauna

84. Aigua

85. Aigua potable

86. reduïr

87. contaminació

88. oxigen

89. Capa ozó