Інноваційні технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інноваційні технології by Mind Map: Інноваційні технології

1. Групова технологія

1.1. Веб квест

2. Технологія індивідуального навчаня

2.1. Проектний метод

3. Ігрова технологія навчання

3.1. "Розгадай кросворд"

3.2. "Мозаїка"

3.3. "Вияви фантазію"

3.4. "Урок інформатики моїми очима"

4. Інтерактивне навчання

4.1. "Мозковий штурм"

4.2. "Ажурна пилка"

4.3. "Мікрофон"

4.4. "Навчаючись учу"

4.5. "Незакінчене речення"

4.6. "Крісло автора"

4.7. "Коло ідей"

4.8. "Акваріум"

5. Мультимедійні технології

5.1. Електронні книги

5.2. Електронні енциклопедії

5.3. Програми тестування

5.4. ППЗ навчального призначення

6. Мережеві технології

6.1. Електронна пошта

6.2. Телеконференції

6.3. Веб 2.0

7. Кейс-технологія