Protocol de Kioto

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Protocol de Kioto by Mind Map: Protocol de Kioto

1. Canvi climàtic

1.1. Desglaç

1.2. efecte hivernacle

2. Reducció de gasos

2.1. CO2

3. Contaminació

4. Capa d'ozó

4.1. Emissió de gasos

4.1.1. CFC's

4.1.2. CO2

5. Reducció de gasos

6. Països associats o partidaris

7. Països contraris

8. Economia

9. Història

9.1. Any de creació

9.2. Per qué és crea?

9.3. Funcions