Protocol de Kioto

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Protocol de Kioto by Mind Map: Protocol de Kioto

1. Canvi climàtic

1.1. Desglaç

1.2. efecte hivernacle

2. Reducció de gasos

2.1. CO2

3. Països associats o partidaris

4. Països contraris

5. Contaminació

6. Capa d'ozó

6.1. Emissió de gasos

6.1.1. CFC's

6.1.2. CO2

7. Economia

8. Reducció de gasos

9. Història

9.1. Any de creació

9.2. Per qué és crea?

9.3. Funcions