Environmental Issue

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Environmental Issue by Mind Map: Environmental Issue

1. Sanhi

2. Likas na mga sanhi - ito ang mga natural na aspeto na nagaganap sa mundo. Halimbawa, mas mainit na ang nararanasan natin na temperatura kapag malapit ang araw sa earth. Sa kabilang dako, ang mga pagputok ng bulkan sa ilalamin ng dagat ay nagiging sanhi din ng climate change.

3. Epekto

4. 1. Patuloy na pagtaas ng temperatura – Mas lalong iinit ang mundo 2. Paghaba ng panahon ng tag-init – Hahaba ang season ng tag-init at El Niño 3. Pagdagsa ng maraming bagyo – Dahil sa sobrang init nagbabago ang precipitation, may mga lugar na hihina ang dagsa ng ulan at meron din lugar na dadagsain ng bagyo. 4. Pagtaas sa antas ng tubig dagat – Ang mga nyibe at yelo sa north at south pole ay matutunaw at magiging dahilan ng pagtaas ng tubig dagat.

5. Tunguhin

6. Pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng kalamidad sa kasalukuyan. Pagkasira ng Ozone Layer.

7. Kaugnayan

8. Pagkasira ng kalikasan. Pagsusunog ng mga solid waste na nakakaapekto sa pag nipis ng Ozone Layer. Pagbaba ng sea level. Pagkalusaw ng yelo sa lugar na dapat ay mayelo. Pagkamatay ng mga hayop katulad ng mga polar bears at penguins.

9. Kagagawan ng Tao - Ang climate change ay maaari ding maging sanhi ng mga gawain ng tao, tulad ng pagsi-"siga" nag mga basura na nakakasira sa ozone layer ng earth, mga conversion ng lupa para sa pagpapatayo ng gusali at lalo na ang mga usok na nanggagaling sa mga sasakyan. Simula ng tayo ay dumating sa Industrial Age, ang impluwensya ng tao sa pagbabago ng klima ay mas lalong nadagdagan.

10. Ang climate change ay ang pagbabago ng klima. Hindi ito pagbabago ng panahon. Ang panahon ay ang kondisyon ng isang lugar o kapaligiran sa loob lamang ng maikling oras, habang ang klima naman ay kung paano mag-asal ang kapaligiran sa loob ng mahabang panahon.

11. Climate Change

12. Climate Change