Podstatné mená

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podstatné mená by Mind Map: Podstatné mená

1. ČÍSLO

1.1. jednotné

1.1.1. množné

2. PÁD

2.1. N

2.1.1. G

2.1.1.1. D

2.1.1.1.1. A

3. RODY a VZORY

3.1. mužský

3.1.1. chlap

3.1.2. dub

3.1.3. hrdina

3.1.4. stroj

3.2. ženský

3.2.1. žena

3.2.2. ulica

3.2.3. dlaň

3.2.4. kosť

3.3. stredný

3.3.1. dievča

3.3.2. mesto

3.3.3. srdce

3.3.4. vysvedčenie