PEMBAHAGIAN FALSAFAH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEMBAHAGIAN FALSAFAH by Mind Map: PEMBAHAGIAN FALSAFAH

1. TERORITIKAL

1.1. TABIAT

1.1.1. kewujudannya dengan akal dan gerak

1.2. RIYADIYYAH

1.2.1. kewujudan akal tetapi tidak bergerak

1.3. KETUHANAN

1.3.1. kewujudan tidak bercampur dengan gerak

1.3.2. benda seperti wujudnya Allah

1.4. CABANG

1.4.1. Metafizik

1.4.2. Epistemologi

1.4.3. Falsafah Psikologi

1.4.4. Falsafah Estetika

2. PRAKTIKAL

2.1. AKHLAKIYYAH

2.1.1. pengurusan manusia tentang dirinya

2.2. EKONOMI (IQTISADIYYAH)

2.2.1. pengurusan berkait dengan diri, keluarga dan masyarakat

2.2.2. tentu cara dapat bahan kehidupan, pembahagian kerja, menentukan harga barang dan hak milik

2.3. POLITIK

2.3.1. soal politik, pemerintahan dan menentukan baik buruknya