Pendudukan Jepun

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pendudukan Jepun by Mind Map: Pendudukan Jepun

1. Layanan Jepun yang berat Sebelah,yang menunujukkan seolah-seolah mereka berbaik dengan kaum Melayu menyebabkan kaum Cina memusuhi kaum Melayu

2. Gerald Templer perkenalkan sistem pembahagian wilayah hitam dan putih

3. Kerajaan British memperkenalkan Sistem kad pengenalan di mana rakyat yang berumur 13 tahun ke atas diwajibkan mendaftar

4. Persediaan tentera jepun yang lengkap

5. Pihak British kurang bersedia

6. 1932 Jepun telah menguasai politiknya

7. 1937 Jepun telah menyerang Cina.

8. 1941 Jepun mula menyerang Tanah Melayu.

9. Pertengahan 1942 Tanah Melayu dan Singapura telah jatuh ke tangan Jepun

10. Faktor –faktor yang memudahkan Jepun

10.1. Kelewatan tentera bantuan dari London dan India

10.2. Masalah kewangan

10.3. Pertahanan laut British lemah ,selepas dua kapal perang iaitu Prince Of Wales dan Repuse ditegelamkan

10.4. British mengambil masa 14 hari sebelum kembali ke Tanah Melayu.

11. Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu

11.1. Sistem ketenteraan

11.2. Memulihkan keadaan awam

11.3. Memonopoli sumber di Tanah Melayu

11.4. Negeri diketuai oleh seorang Gebenor Jepun

12. Pendudukan Jepun di Sarawak

12.1. Jepun memasuki Sarawak pada Disember 1941

12.2. Sarawak dan Sabah diletakkan di bawah pentadbiran Gabenor Jeneral Jepun

12.3. 1943 Pusat Pentadbiran dipindahkan dari Kuching ke Sapong,Sabah

12.4. September1945 Jepun menyerah kalah dan berundur dari Sabah dan Sarawak setelah tewas Perang Dunia Kedua

13. Kesan-Kesan Pendudukan Jepun

13.1. Sosial

13.1.1. Penindasan terhadap orang Cina

13.1.2. Pemuda terpaksa menjadi buruh untuk membina Landasan Kereta Api Maut yang menghubungkan negara Thai Dan Burma

13.1.3. Negara mengalami masalah kekurangan beras

13.1.4. Penduduk mengalami masalah kesihatan

13.1.5. Layanan Jepun yang berat Sebelah,yang menunujukkan seolah-seolah mereka berbaik dengan kaum Melayu menyebabkan kaum Cina memusuhi kaum Melayu

13.2. Ekonomi

13.2.1. Penindasan terhadap orang Cina

13.2.2. Pemuda terpaksa menjadi buruh untuk membina Landasan Kereta Api Maut yang menghubungkan negara Thai Dan Burma

13.2.3. Negara mengalami masalah kekurangan beras

13.2.4. Penduduk mengalami masalah kesihatan

13.3. Politik

13.3.1. Memberikan kesederan politik kepada masyarakat tempatan untuk mencapai kemerdekaan

13.3.2. Orang Melayu mendapat pengalaman dalam bidang pentadbiran.

14. Tanah Melayu Selepas pendudukan Jepun

14.1. Parti Komunis Melaya (PKM) melalui bintang tiga cuba menguasai Tanah Melayu dan mencetuskan huru hara

14.2. September 1945 British kembali ke Tanah Melayu dan berusaha mengawal keadaan memerangi kumpulan berideologi Komunis.

14.3. PKM membunuh anggota tentera,polis dan orang ramai dalam perjuangan mereka

14.4. 1948-1960 Darurat telah berlaku di Tanah Melayu