Obrazovanje policijskih službenika u području nasilja u obitelji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Obrazovanje policijskih službenika u području nasilja u obitelji by Mind Map: Obrazovanje policijskih službenika u području nasilja u obitelji

1. Inicijativa za provođenje razvojnog istraživanja

1.1. Stavovi, znanja i percepcije polaznika - Temeljni tečaj

2. OBITELJSKO NASILJE

2.1. Psihičko nasilje

2.2. Fizičko nasilje

2.3. Seksualno nasilje

2.4. Uhođenje

2.5. Zanemarivanje

2.6. Ekonomsko nasilje

3. POLICIJSKA INTERVENCIJA

4. Problemi specijalističkog obrazovanja i usavršavanja u području nasilja u obitelji

4.1. Formiranje obrazovne grupe

4.2. Odabir nastavnog sadržaja

4.3. Odabir predavača

4.4. Odabir nastavnih metoda

4.5. Verifikacija odgojno-obrazovnih efekata

4.6. Nedostatak financijskih sredstava

4.7. Demotivacija rukovodećih struktura za vlastitom edukacijom

5. Evaluacija obrazovanja policijskih službenika u području nasilja u obitelji

5.1. Problemi obrazovanja

5.1.1. Neujednačenost policijskog postupanja između policijskih uprava

5.1.2. Nedovoljna upućenost neposrednih izvršitelja, ali i rukovoditelja u problematiku nasilja u obitelji

5.1.3. Nedovoljna ili neefikasna suradnja policije s drugim nadležnim tijelima, nužna za kvalitetnu i sveobuhvatnu zaštitu žrtava i procesuiranje počinitelja

5.2. Reakcija polaznika

5.3. Reakcija predavača

5.4. Ponašanje polaznika na radnom mjestu

6. Unaprjeđenje obrazovanja policijskih službenika u području nasilja u obitelji

6.1. Pilot projekt edukacije policijskih službenika i prevencije nasilja unutar njihovih obitelji

7. CILJEVI ISTRAŽIVANJA

8. Obuka policijskih službenika

9. Policijski službenici operativnog dežurstva policijskih postaja

10. Edukacija na poziv Policijske akademije MUP-a RH

11. Metode obrade podataka

11.1. Povijesnokomparativna metoda

11.2. Metoda kompilacije

11.3. Metoda strukturne analize

11.4. Metoda sinteze